THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
TÁC DỤNG BẤT LỢI CỦA NHÓM STATIN
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2019) ]


Nguồn: Newman CB et al. Statin safety and associated adverse events: A Scientific Statement from the American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2019 Feb; 39:e38. (https://doi.org/10.1161/ATV.0000000000000073)

Người dịch: DS Phan Thị Diễm Trúc. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích