THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Nguy cơ lâu dài tái phát ở BN mắc VTE không có yếu tố khởi phát lần đầu được xử trí theo kết quả xét nghiệm D – Dimer
[ Cập nhật vào ngày (02/07/2019) ]


Nguồn: Clive Kearon, Sameer Parpia, Frederick A. Spencer et al.  Long‐term risk of recurrence in patients with a first unprovoked venous thromboembolism managed according to d‐dimer results; A cohort study. J Thromb Haemost. 2019 Jul;17(7):1144-1152. doi: 10.1111/jth.14458. Epub 2019 May 20

Người dịch: BS Trịnh Xuân Quyên. 

Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích