THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Nguy cơ lâu dài của vte tái phát có triệu chứng sau khi ngừng thuốc chống đông cho trường hợp vte lần đầu không có yếu tố khởi phát: đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp
[ Cập nhật vào ngày (17/09/2019) ]


Nguồn: Faizan Khan,Alvi Rahman, Marc Carrier, et al. Long term risk of symptomatic recurrent venous thromboembolism after discontinuation of anticoagulant treatment for first unprovoked venous thromboembolism event: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;366:l4363

Người dịch: BS Trịnh Xuân Quyên. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích