THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
NHỒI MÁU CƠ TIM CHU PHẪU
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2019) ]


Nguồn: Giora Landesberg, W. Scott Beattie, Morris Mosseri et al. Perioperative Myocardial Infarction. Circulation. 2009;119:2936-2944. 
Người dịch: BS Nguyễn Hữu Nghĩa. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích