THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Tổng quan hệ thống về kiện tụng liên quan đến sai sót chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ cấp tính
[ Cập nhật vào ngày (03/10/2019) ]


Nguồn: JJ. Haslett, L Genadry, X Zhang et al. Systematic Review of Malpractice Litigation in the Diagnosis and Treatment of Acute Stroke. Stroke. 2019;50:2858–2864

Người dịch: BS Mai Phạm Trung Hiếu. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích