THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Bắt đầu điều trị lại thuốc kháng đông sau xuất huyết tiêu hóa
[ Cập nhật vào ngày (08/10/2019) ]


Nguồn: Sostres C et al. Risk of rebleeding, vascular events and death after gastrointestinal bleeding in anticoagulant and/or antiplatelet users. Aliment Pharmacol Ther 2019 Sep 4; [e-pub]. (https://doi.org/10.1111/apt.15441)

Người dịch: BS Từ Minh Trí. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích