THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Mức độ an thần ở bệnh nhân thở máy tại khoa cấp cứu có quan trọng không?
[ Cập nhật vào ngày (12/11/2019) ]


Nguồn: Fuller BM et al. The ED-SED Study: A multicenter, prospective cohort study of practice patterns and clinical outcomes associated with emergency department sedation for mechanically ventilated patients. Crit Care Med 2019 Aug 7; [e-pub]. (https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000003928)

Người dịch: BS Bùi Trọng Nhân. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích