THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
THUỐC SỬ DỤNG TRONG RUNG NHĨ
[ Cập nhật vào ngày (19/11/2019) ]


Nguồn: Drugs for Atrial Fibrillation. JAMA 2019;322:1819-20

Người dịch: DS Phan Quốc Duy. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh TríTập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích