THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Lượng giá các nguy cơ không liên quan đến xuất huyết trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ nhồi máu não
[ Cập nhật vào ngày (26/11/2019) ]


Nguồn: Diprose WK et al. Contrast-associated acute kidney injury in endovascular thrombectomy patients with and without baseline renal impairment. Stroke 2019 Oct 7; [e-pub]. (https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.026738Lerario MP et al. Association between intravenous thrombolysis and anaphylaxis among Medicare beneficiaries with acute ischemic stroke. Stroke 2019 Nov; 50:3283. (https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.026861)

Người dịch: BS Võ Duy Tường. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích