THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Chống đông trực tiếp đường uống lại một lần nữa có liên quan đến nguy cơ gãy xương thấp hơn warfarin
[ Cập nhật vào ngày (10/02/2020) ]


Nguồn: Lutsey PL et al. Association of anticoagulant therapy with risk of fracture among patients with atrial fibrillation. JAMA Intern Med 2019 Nov 25; [e-pub].(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.5679)

Người dịch: DS Phan Thị Diễm Trúc. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích