THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Statins an toàn cho bệnh nhân cao tuổi: thêm nhiều bằng chứng
[ Cập nhật vào ngày (18/02/2020) ]


Nguồn: Samaras K et al. Effects of statins on memory, cognition, and brain volume in the elderly. J Am Coll Cardiol 2019 Nov 26; 74:2554. (https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.041)

Người dịch: DS Phan Đàm Việt Anh. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích