THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Điều trị bắc cầu kháng đông
[ Cập nhật vào ngày (25/02/2020) ]


Nguồn: Shradha A. Kulkarni,  Margaret C. Fang.. Bridging Anticoagulation Therapy : A Teachable Moment. JAMA Internal Medicine, Published online November 25, 2019

Người dịch: BS Nguyễn Minh Tân. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích