THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Điều trị bảo tồn so với điều trị can thiệp trong tràn khí màng phổi tự phát
[ Cập nhật vào ngày (03/03/2020) ]


Nguồn: S.G.A. Brown, E.L. Ball, K. Perrin, S.E. Asha et al. Conservative versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax. N Engl J Med 2020;382:405-15.
Người dịch: BS Lý Hoàng Anh. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích