tháng 02 - 2013

CÓ NÊN KÊ TOA CORTICOID CHO BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG?
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2014) ]

Mặc dù steroid có thể rút ngắn thời gian lưu trú ở bệnh viện, vẫn cần có dữ liệu chắc chắn hơn trước khi có sự thay đổi quyết định trong lâm sàng


Biên soạn: Tổ thông tin thuốc-BVTMAG

Tử vong do viêm phổi mắc phải cộng đồng  (CAP) đã giảm mạnh khi có  sự  ra đời của
kháng sinh trong những năm 1940, nhưng không có giảm thêm nữa kể từ đó. Dữ liệu gần
đây  cho  thấy  rằng đáp ứng  với phản  ứng  viêm quá mức  có  liên quan  với  kết  cục xấu,
nhưng liệu steroid có làm giảm phản ứng viêm và cải thiện kết cục ở BN CAP hay không
thì còn chưa rõ. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hiệu quả của corticoid ở BN CAP trong
một phân tích hệ thống từ 8 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (hơn 1100 BN)

Nhìn chung chất lượng của các dữ liệu là ở mức trung bình. Điều trị hổ trợ steroid không
ảnh hưởng đáng kể tới tử vong tại bệnh viện hoặc thời gian lưu trú tại khoa ở ICU, nhưng
nó  rút ngắn  thời gian nằm viện khoảng 1 ngày. Phân  tích phân nhóm ở BN  ICU so với
BN không nằm ICU và giữa nghiên cứu cũ (công bố trước năm 2000) với các nghiên cứu
gần đây cho thấy kết quả tương tự

Bàn luận: Mặc dù phân tích tổng hợp này gợi ý rằng việc hổ trợ corticoid có thể rút ngắn
thời gian nằm viện ở BN  trưởng  thành nhập viện với CAP, kết quả cần được giải  thích
thận trọng. Chỉ có 1 nghiên cứu cho thấy sự rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện. Trong
nghiên cứu đó,  tử vong không khác biệt giữa các nhóm, nhưng  tử vong xuất hiện  sớm
hơn  khi  dùng  dexamethasone  (5.5  so  với  4.8  ngày),  có  khả  năng  làm  sai  lệch  kết  quả
(Lancet 2011; 377: 2023)

Nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trong tương lai cần cở mẫu lớn hơn và cần phải
phân tầng để đánh giá hiệu quả của steroid đối với các mức độ nặng khác nhau của CAP
trên lâm sàng, và một số bệnh đi kèm (như COPD), và tác nhân gây bệnh (vi khuẩn hoặc
virus). Hiện tại,  không nên bổ sung corticoid để điều trị cho BN CAP  
 Aaron J. Calderon Published in Journal Watch Hospital Medicine January 28, 2013

TL trích dẫn:
Shafiq  M  et  al.  Adjuvant  steroid  therapy  in  community-acquired  pneumonia:  A  systematic
review  and  meta-analysis.  J  Hosp  Med  2012  Nov  26;  [e-pub  ahead  of  print].
(http://dx.doi.org/10.1002/jhm.1992)
Tập tin đính kèm

.

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích