kế hoạch (NĂM 2020-ĐỢT 2)

Kế hoạch 637 ứng phó khi có dịch Covid-19 xảy ra tại bệnh viện Tim mạch An Giang
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


Kế hoạch 637/KH-BVTM ngày 3/8/2020 của Bệnh viện Tim mạch An Giang ứng phó khi có dịch Covid-19 xảy ra tại bệnh viện Tim mạch An Giang

Kèm kế hoạch 638/KH-BVTM ngày 3/8/2020 của Bệnh viện Tim mạch An Giang phân ca kíp, chia nhóm làm việc, chuyển viện, chuyển tuyến phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Tim mạch An Giang

Kèm kế hoạch 639/KH-BVTM ngày 3/8/2020 của Bệnh viện Tim mạch An Giang duy trì điều trị người bệnh mãn tính tại Bệnh viện Tim mạch An Giang

Kèm kế hoạch 640/KH-BVTM ngày 7/8/2020 của Bệnh viện Tim mạch An Giang triển khai ứng dụng kết nối trực tuyến để họp, giao ban, hội chẩn, học chuyên môn trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtĐơn vị trực thuộc

tiện ích