THÔNG TIN Y, BÁC SĨ


Một nhóm chuyên gia đề xuất một phạm trù mới – rối loạn đông máu do nhiễm trùng - như một giai đoạn xảy ra trước khi vào giai đoạn đông máu nội mạch lan tỏa rõ ràng


Tin tức - sự kiện

Tiện ích