THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
DÙNG LẠI KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU SAU XUÂT HUYẾT NÃO : MỘT KẾT QUẢ NGHỊCH THƯỜNG
[ Cập nhật vào ngày (15/07/2019) ]


Nguồn: RESTART Collaboration. Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): A randomised, open-label trial. Lancet 2019 May 22; [e-pub]. (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30840-2)
Ziai WC and Tsiskaridze A. Restarting antiplatelet therapy after intracerebral haemorrhage. Lancet 2019 May 22; [e-pub]. (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31094-3

Người dịch: BS Đỗ Quang Nhựt. 
Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích