THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Dùng lại liệu pháp chống đông sau xuất huyết nội sọ - vẫn còn cân nhắc
[ Cập nhật vào ngày (25/07/2019) ]


Nguồn: Biffi A et al. Oral anticoagulation and functional outcome after intracerebral hemorrhage. Ann Neurol 2017 Nov; 82:755. (http://dx.doi.org/10.1002/ana.25079)

Người dịch: BS Danh Sóc Kha. Hiệu đính: ThS.BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích