THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Kháng sinh điều trị viêm phổi: hãy ngắn gọn
[ Cập nhật vào ngày (30/07/2019) ]


Nguồn: Vaughn VM et al. Excess antibiotic treatment duration and adverse events in patients hospitalized with pneumonia: A multihospital cohort study. Ann Intern Med 2019 Jul 9; 171:153. (https://doi.org/10.7326/M18-3640). Spellberg B and Rice LB. Duration of antibiotic therapy: Shorter is better. Ann Intern Med 2019 Jul 9; 171:210. (https://doi.org/10.7326/M19-1509).

Người dịch: DS Phan Quốc Duy. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích