THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Điều trị kháng sinh: bao lâu là đủ
[ Cập nhật vào ngày (05/08/2019) ]

Nguồn: Ihm C et al. Treatment duration and associated outcomes for skin and soft tissue infections in patients with obesity and heart failure. Open Forum Infect Dis 2019 Jun; 6:ofz217. (https://doi.org/10.1093/ofid/ofz217)Germanos GJ et al. No clinical benefit to treating male urinary tract infection longer than seven days: An outpatient database study. Open Forum Infect Dis 2019 Jun; 6:ofz216. (https://doi.org/10.1093/ofid/ofz216)


Người dịch: DS Phan Công Duy. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích