THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Lợi ích và an toàn của việc giảm cholesterol ở người lớn tuổi
[ Cập nhật vào ngày (12/08/2019) ]


Nguồn: Bach RG et al. Effect of simvastatin-ezetimibe compared with simvastatin monotherapy after acute coronary syndrome among patients 75 years or older: A secondary analysis of a randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2019 Jul 17; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.2306Grotto AM Jr. Intensive lipid lowering in elderly patients. JAMA Cardiol 2019 Jul 17; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.2333)

Người dịch: BS Nguyễn Thị Thúy An. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích