THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Lợi ích và tác hại của liệu pháp chống đông đường uống trên bệnh nhân có bệnh thận mãn tính: Đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp
[ Cập nhật vào ngày (20/08/2019) ]


Nguồn: Ha JT, Neuen BL, Cheng LP, Jun M, Toyama T, Gallagher MP, et al. Benefits and Harms of Oral Anticoagulant Therapy in Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 16 July 2019] doi: 10.7326/M19-0087

Người dịch: BS Đỗ Hải An. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích