THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Ở NGƯỜI LỚN
[ Cập nhật vào ngày (26/08/2019) ]


Nguồn: JM. Porcel, RW. Light. Diagnostic Approach to Pleural Effusion in Adults. Am Fam Physician 2006;73:1211-20.

Người dịch: BS Nguyễn Bá Thọ. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích