THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CHU PHẪU LIÊN QUAN ĐẾN PHẪU THUẬT NGOÀI TIM
[ Cập nhật vào ngày (09/09/2019) ]


Nguồn: Nathaniel R. Smilowitza et al. Perioperative acutemyocardial infarction associated with non-cardiac surgery. European Heart Journal (2017) 38, 2409–2417

Người dịch: BS Hà Quang Thịnh. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí

Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích