THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Kiểm soát đường huyết tích cực không cải thiện kết cục đột quỵ
[ Cập nhật vào ngày (30/09/2019) ]


Nguồn: Johnston KC et al. Intensive vs standard treatment of hyperglycemia and functional outcome in patients with acute ischemic stroke: The SHINE randomized clinical trial. JAMA 2019 Jul 23; 322:326. (https://doi.org/10.1001/jama.2019.9346)

Người dịch: Võ Duy Tường. Hiệu đính: Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích