THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU GÂY RA BỞI NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ ĐÔNG MÁU NỘI MẠCH LAN TỎA
[ Cập nhật vào ngày (21/10/2019) ]

Một nhóm chuyên gia đề xuất một phạm trù mới – rối loạn đông máu do nhiễm trùng - như một giai đoạn xảy ra trước khi vào giai đoạn đông máu nội mạch lan tỏa rõ ràng


Nguồn: Iba T et al. Diagnosis and management of sepsis-induced coagulopathy and disseminated intravascular coagulation. J Thromb Haemost 2019 Jul 20; [e-pub]. (https://doi.org/10.1111/jth.14578)

Người dịch: BS Ngô Thị Mộng Trúc. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích