THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
THEO DÕI ĐIỀU TRỊ KHÁNG VITAMIN K BẰNG XÉT NGHIỆM INR TEST NHANH
[ Cập nhật vào ngày (28/10/2019) ]


Nguồn: Irsk Anderson, Geoffrey D. Wool, William Madden. The Point-of-Care INR Test for Vitamin K Antagonist Monitoring. JAMA. Published online October 11, 2019. doi:10.1001/jama.2019.15720

Người dịch: BS Đòan Ngọc Ánh. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích