THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Các cơ chế tác dụng của ức chế thụ thể angiotensin / neprilysin trong suy tim phân suất tống máu giảm
[ Cập nhật vào ngày (28/10/2019) ]


Nguồn: Desai AS et al. Effect of sacubitril-valsartan vs enalapril on aortic stiffness in patients with heart failure and reduced ejection fraction: A randomized clinical trial. JAMA 2019 Sep 2; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jama.2019.12843Januzzi JL et al. Association of change in N-terminal pro–B-type natriuretic peptide following initiation of sacubitril-valsartan treatment with cardiac structure and function in patients with heart failure with reduced ejection fraction. JAMA 2019 Sep 2; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jama.2019.12821Drazner MH. Angiotensin receptor–neprilysin inhibition (ARNI) therapy and reverse remodeling in heart failure with reduced ejection fraction. JAMA 2019 Sep 2; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jama.2019.12662)

Người dịch: BS Nguyễn Thị Thúy An. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích