THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Thuốc ức chế sglt2 làm giảm tác động của suy tim
[ Cập nhật vào ngày (15/01/2020) ]


Nguồn: McMurray JJV et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008 DOI: 10.1056/NEJMoa1911303

Người dịch: BS Phan Bảo Vân. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích