THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
Checklist Giúp Chọn Các Ứng Viên Sử Dụng Tiêu Sợi Huyết Tại Khoa Cấp Cứu
[ Cập nhật vào ngày (16/03/2020) ]


      Nguồn: Berekashvili K et al. Emergency medicine physicians accurately select acute stroke patients        for tissue-type plasminogen activator treatment using a checklist. Stroke 2020 Feb; 51:663.                      (https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.026948)

       

       Người dịch: BS Danh Sóc Kha. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích