THÔNG TIN Y, BÁC SĨ
SỬ DỤNG CHẤT CẢN QUANG TĨNH MẠCH Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH THẬN
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]


Nguồn: Davenport MS et al. Use of intravenous iodinated contrast media in patients with kidney disease: Consensus statements from the American College of Radiology and the National Kidney Foundation. Radiology 2020 Mar; 294:660. (https://doi.org/10.1148/radiol.2019192094)

Tổ chức bảo trợ: Hội Điện quang Hoa Kỳ (American College of Radiology), Tổ chức Thận Quốc gia Hoa Kỳ (National Kidney Foundation)

Người dịch: BS Phan Thái Mỹ. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí.
.Các ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Tiện ích