Thống kê tìm kiếm văn bản
Quyết định (13) Văn bản (1)
Truyền thông (0) Công văn (1)
Thi đua khen thưởng (2) Văn bản Luật (3)
Nghị định (2) Thông báo (1)
Quy chế (1) Quy định (1)
Biên bản (0) Sai sót chuyên môn (1)
Thông Tư (7) Báo cáo sự cố y khoa (0)
HĐ - CTCL (49)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   BBH-BVTM18/01/2017BBH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÝ IV NĂM 2017 KẾ HOẠCH CTCL NĂM 2018
2   BB-CTCL13/10/2017BB HỌP HỘI ĐỒNG CTCL QUÍ III/2017
3   CTCL-BV10/10/2017TỔNG HỢP CTCL QUÍ III/2017
4   CTCL-BV10/10/2017TỔNG HỢP CTCL THÁNG 09/2017
5   BB-CTCLBV14/07/2017BIÊN BẢN HỌP CTCL QUÍ II/2017
6   CTCL-BV04/05/2017Bảng đánh giá các TCCTCL tháng 04/2017
7   QC-BVTM05/01/2016QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐ QLCLBV 2016
8   CTCL-BV11/04/2016BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CTCLBV QUÍ I-2016
9   CTCL-BV04/10/2016BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CTCLBV QUÍ III-2016
10   BB-CTCLBV13/10/2016BIÊN BẢN HỌP HĐCTCL BV QUÍ III 2016
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tin tức - sự kiện

Tiện ích