Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

Công văn số 3122/SYT-NVY ngày 30/9/2021 v/v hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
[ Cập nhật vào ngày (07/10/2021) ]


Công văn số 3122/SYT-NVY ngày 30/9/2021 v/v hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
SỞ Y TẾ AN GIANG

  In bài viếtTìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchSƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO