Nghiên cứu khoa học năm 2011


holter điện tâm đồ là một phương tiện theo dõi điện tâm đồ liên tục, hữu ích cho việc phát hiện rối loạn nhịp.


tăng huyết áp không trũng qua theo dõi huyết áp 24 giờ được cho là có liên quan tổn thương cơ quan đích.

Tin tức - sự kiện

Tiện ích