tháng 02-2013

Mặc dù steroid có thể rút ngắn thời gian lưu trú ở bệnh viện, vẫn cần có dữ liệu chắc chắn hơn trước khi có sự thay đổi quyết định trong lâm sàng


Bn nội trú với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp khi điều trị với steroid và kháng sinh thì đem lại kết cục tốt hơn


Tin tức - sự kiện

Tiện ích