NĂM 2019

- Định hướng chẩn đoán và điều trị/chăm sóc bệnh nhân, dưới dạng hướng dẫn tham khảo nhanh, tiện lợi cho các Bác sĩ lâm sàng. - Thống nhất các quy trình điều trị cập nhật tại Bệnh viện Tim mạch để có cơ sở đánh giá nhận xét và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.


Tin tức - sự kiện

Tiện ích