Tài liệu của Tỉnh An Giang

Công văn 2467 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện
[ Cập nhật vào ngày (06/10/2020) ]


Công văn 2467/SYT-NVY của Sở Y tế An Giang ngày 05/10/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện.
Bệnh viện Tim mạch An Giang
Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích