Thống kê tìm kiếm văn bản


STTCơ quan ban hànhSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgười kýXem
1 Bệnh viện tim mạch tỉnh An Giang840/BB-BVTMBiên bản kiểm tra về việc đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 202113/07/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
2 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCBáo cáo đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 202106/07/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
3 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangKQKết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện Quí II06/07/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
4 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangKQKết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện Quí I20/04/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
5 Sở y tế tỉnh An GiangBB KQ PTBVBiên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 202005/01/2021TS BS. Trần Quang Hiền  
6 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCBáo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 202002/12/2020ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
7 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCBáo cáo đánh chất lượng bệnh viện Qúy III năm 202030/09/2020ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
8 Sở y tế tỉnh An GiangBB KQ KTBVBiên bản kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và dịch viêm đường hô hấp cấp12/08/2020TS BS. Trần Quang Hiền  
9 Bệnh viện tim mạch tỉnh An Giang636/BVTMKết quả tự kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch viêm đường hô hấp cấp07/08/2020ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
10 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCBáo cáo đánh chất lượng bệnh viện Qúy II năm 202002/07/2020ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10