DANH MỤC thuốc 2023

                                                                                                                            

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN 2023 - 2025
Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic
Thuộc: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023-2025 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang
 
(Trích từ Quyết định số 799/QĐ-SYT ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế An Giang)  
 
TT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Số đăng ký Dạng bào chế Dạng sử dụng Hãng sản xuất Nước sản xuất ĐVT Số
lương
 Giá trúng thầu (có VAT)  Nhóm Nhà thầu
               1 Atropin sulfat Atropin Sulphat 0,25mg/ml VD-24376-16 Dung dịch thuốc tiêm Tiêm Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam Ống               5,000                    428.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
              2 Lidocain hydroclodrid Lidocain hydroclorid 40mg/2ml 40mg/2ml VD-23764-15 Dung dịch thuốc tiêm Tiêm Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam Ống             15,000                    378.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
              3 Lidocain hydroclodrid Falipan (Cơ sở xuất xưởng: Deltamedica GmbH; Địa chỉ: Ernst-Wagner-Weg 1-5 72766 Reutlingen Germany) 200mg/10ml  VN-18226-14  Dung dịch tiêm Tiêm Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L Ý  ống                3,200                15,150.00               1 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
              4 Midazolam Midazolam B. Braun 5mg/ml 5mg/1ml VN-21177-18 Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch Tiêm B.Braun Melsungen AG Đức Ống               2,000               18,900.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
              5 Midazolam Zodalan 5mg/1ml VD-27704-17 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Ống               2,000               15,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
              6 Propofol Fresofol 1% Mct/Lct 1% (10mg/ml) VN-17438-13 Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền Tiêm Fresenius Kabi Austria GmbH Áo Ống                    60               25,190.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
              7 Propofol Fresofol 1% Mct/Lct 1% (10mg/ml) VN-17438-13 Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền Tiêm Fresenius Kabi Austria GmbH Áo Ống                    20               25,190.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
              8 Sevofluran Seaoflura  250ml VN-17775-14 Dung dịch gây mê đường hô hấp Đường hô hấp Piramal Critical Care, Inc Mỹ Chai                    30         1,538,250.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
              9 Sufentanil Sufentanil-hameln 50mcg/ml 50mcg/ml VN-20250-17 Dung dịch tiêm Tiêm Siegfried Hameln GmbH Đức Ống                  200              47,985.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
            10 Rocuronium bromid Rocuronium Kabi 10mg/ml 10mg/ml VN-22745-21 Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền Tiêm Fresenius Kabi Austria GmbH Áo Lọ                  150              46,500.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
             11 Rocuronium bromid Noveron 10mg/ml VN-21645-18 Dung dịch tiêm Tiêm PT. Novell Pharmaceutical Laboratories Indonesia Lọ                    50              43,900.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
            12 Loxoprofen Japrolox 60mg loxoprofen sodium VN-15416-12 Viên nén Uống Daiichi Sankyo Propharma Co., Ltd., Hiratsuka Plant. (Packing Company: OLIC (Thailand) Limited) Nhật Viên             10,000                4,620.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
            13 Meloxicam MELOXICAM 7,5 7,5mg VD-30638-18 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên             20,000                      67.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
            14 Meloxicam Meloxicam 15mg 15mg VD-31520-19 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Viên             10,000                    420.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
            15 Meloxicam Melomax 15mg 15mg VD-34282-20 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam Viên             15,000                    440.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
            16 Meloxicam Brosiral 15mg/1,5ml VN-23209-22 Dung dịch tiêm Tiêm Bros Ltd Hy Lạp Ống               1,000                21,150.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED
            17 Morphin Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 10mg/ml VD-24315-16 Dung dịch tiêm Tiêm Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương Việt Nam Ống               2,200                6,993.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
            18 Naproxen Propain 500mg 529110023623 (VN-20710-17) Viên nén  Uống Remedica Ltd Síp Viên             20,000                4,560.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH
            19 Paracetamol (acetaminophen) PARTAMOL TAB 500mg VD-23978-15 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm -  Chi nhánh 1 Việt Nam Viên           150,000                    480.00               1 CÔNG TY TNHH SAN TA VIỆT NAM
           20 Paracetamol (acetaminophen) Paracetamol 500mg 500mg VD-24086-16 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Viên             80,000                     192.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
            21 Paracetamol (acetaminophen) Efferalgan 500mg 500mg VN-21216-18 Viên nén sủi bọt Uống UPSA SAS Pháp Viên             10,000                2,450.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
           22 Paracetamol (acetaminophen) Paracetamol 500 500mg VD-31850-19 Viên nén sủi bọt Uống Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên             25,000                 1,400.00              2 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           23 Paracetamol (acetaminophen) Hapacol 650 650mg VD-21138-14 viên nén Uống CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang Việt Nam viên           200,000                    500.00              2 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
           24 Paracetamol (acetaminophen) Pharbacol 650 mg VD-24291-16 viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco. Việt Nam viên             60,000                 1,000.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ
           25 Paracetamol (acetaminophen) Paracetamol 10mg/ml 1g/100ml VD-33956-19 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm Công ty TNHH Dược phẩm Allomed Việt Nam Chai, túi               2,000                9,400.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
           26 Paracetamol + tramadol DEGEVIC 325mg + 37,5mg VD-21414-14 Viên nang cứng Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên             22,000                    363.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
           27 Allopurinol Sadapron 100 100mg VN-20971-18 Viên nén Uống Remedica Ltd. Síp Viên               6,000                 1,750.00               1 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           28 Allopurinol Darinol 300 300mg VD-28788-18 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Viên             24,000                    505.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
           29 Allopurinol Allopurinol 300mg VD-25704-16 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             13,000                    450.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           30 Colchicin Colchicin 1mg VD-22172-15 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên               6,000                    255.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
            31 Glucosamin Otibone 1000 1000mg VD-20178-13 Thuốc bột uống Uống Công ty Cồ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam Việt Nam Gói           150,000                3,240.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           32 Glucosamin Otibone 1500 1500mg VD-20179-13 Thuốc bột uống Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm BosTon Việt Nam Việt Nam Gói           150,000                4,390.00              4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN DƯƠNG
           33 Alpha chymotrypsin Statripsine 4,2mg VD-21117-14 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             10,000                    644.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
           34 Calcitonin Rocalcic 50 50UI/ml. ống 1ml VN-20345-17 Dung dịch tiêm và pha tiêm truyền Tiêm Panpharma GmbH Đức Ống                  200              56,000.00               1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH
           35 Alimemazin TUSALENE 5mg VD-23750-15 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên               1,000                      77.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
           36 Cetirizin Cetirizine Stella 10mg 10mg VD-30834-18 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên               6,000                    440.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
           37 Cinnarizin Cinnarizin pharma 25mg VN-23072-22 Viên nén Uống Pharma PLC Bulgaria Viên           200,000                    699.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI HÀ
           38 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Clorpheniramin 4mg VD-32848-19 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên               1,000                       41.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           39 Diphenhydramin Dimedrol 10mg/ml VD-23761-15 Dung dịch thuốc tiêm Tiêm Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam Ống               1,000                    470.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
           40 Epinephrin (adrenalin) Adrenalin 1mg/1ml VD-27151-17 Dung dịch tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Ống             30,000                 1,285.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
            41 Fexofenadin Fefasdin 60 60mg VD-26174-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             47,000                    229.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           42 Fexofenadin Fefasdin 120 120mg VD-22476-15 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên               6,000                    455.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           43 Fexofenadin Fefasdin 180 180mg VD-32849-19 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên               5,000                    622.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           44 Promethazin hydroclorid PIPOLPHEN 50mg/2ml VN-19640-16 Dung dịch tiêm Tiêm Egis Pharmaceuticals Private Limited company  Hungary Ống                  100               15,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
           45 Calci gluconat Growpone 10% 10%/10ml VN-16410-13 Dung dịch tiêm  Tiêm  Farmak JSC Ukraine Ống               2,000               13,300.00              2 CÔNG TY TNHH DP MINH TRÍ
           46 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% 0,84g/ 10ml VN-17173-13 dung dịch tiêm truyền Tiêm Laboratoire Renaudin Pháp Ống             12,000              22,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN EUTICAL
           47 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 10,5g/250ml VN-18586-15 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm B. Braun Melsungen AG Đức Chai                    60              95,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
           48 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) Norepinephrin Kabi 1mg/ml 1mg/1ml VD-36179-22 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Ống               2,000              25,750.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           49 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml 4mg/4ml VN-20000-16  Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm Laboratoire Aguettant Pháp Ống               2,000              40,000.00               1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG
           50 Protamin sulfat Prosulf 10mg/ml 6559/QLD-KD Dung dịch tiêm Tiêm CP Pharmaceuticals Ltd. Anh Ống                  300           289,000.00              5 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN
            51 Gabapentin Neubatel 300mg VD-28921-18 Viên nang cứng Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên             40,000                    885.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
           52 Valproat natri Encorate 300 300mg VN-16380-13 Viên nén bao phim tan trong ruột Uống Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Ấn Độ Viên               4,000                 1,350.00              5 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           53 Valproat natri Dalekine 500 500mg VD-18906-13 Viên nén bao phim tan trong ruột Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Viên             14,000                2,500.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
           54 Amoxicilin + acid clavulanic Vigentin 500/62,5 DT 500mg + 62,5mg VD-33610-19 Viên nén phân tán Uống Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1-Pharbaco Việt Nam Viên               5,000                8,200.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           55 Amoxicilin + acid clavulanic Auclanityl 500/125mg 500 mg + 125mg VD-29841-18 Viên nén dài bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco Việt Nam Viên               7,000                 1,700.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
           56 Amoxicilin + acid clavulanic AUGXICINE 625 500mg + 125mg VD-22533-15 viên bao phim Uống Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương Việt Nam viên               9,000                 1,680.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
           57 Amoxicilin + acid clavulanic Auclanityl 875/125mg 875mg; 125mg VD-27058-17 Viên nén dài bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco  Việt Nam Viên             50,000                4,000.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY
           58 Amoxicilin + acid clavulanic Auclatyl 875/125mg 875mg + 125mg VD-29842-18 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco Việt Nam Viên             30,000                 2,180.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
           59 Amoxicilin + acid clavulanic Iba-Mentin 1000mg/62,5mg 1000mg + 62,5 mg VD-28065-17 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 1-Pharbaco Việt Nam Viên             10,000                15,781.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           60 Ampicilin + sulbactam Ama-Power 1g + 500mg VN-19857-16 Bột pha tiêm Tiêm S.C.Antibiotice S.A. Romania Lọ               6,000              62,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU
            61 Ampicilin + sulbactam Auropennz 1.5 1g + 0,5g 890110068823 Bột pha tiêm  Tiêm Aurobindo Pharma Ltd.  Ấn Độ Lọ               4,000              39,984.00              2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG
           62 Ampicilin + sulbactam Senitram 1g/0,5g  1g + 0,5g  VD-34944-21 Thuốc bột pha tiêm  Tiêm  Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Lọ               2,000              27,500.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
           63 Cefoperazon Medocef 1g 1g VN-22168-19 Bột pha tiêm Tiêm Medochemie Factory C Síp  Lọ              10,000              54,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ
           64 Cefoperazon Ceraapix 1g VD-20038-13 Bột pha tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Pymepharco Việt Nam Lọ             15,000              46,000.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TND VIỆT NAM
           65 Cefoperazon + sulbactam SULRAAPIX 0,5g + 0,5g VD-22285-15 Bột pha tiêm Tiêm Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam Lọ             12,000              38,900.00              2 CTY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT
           66 Cefoperazon + sulbactam Metmintex 1.5g 1g + 0,5g 890110012523 Bột pha tiêm Tiêm Venus Remedies Limited Ấn Độ Lọ               3,000              70,560.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA
           67 Cefoperazon + sulbactam BASULTAM 1g + 1g VN-18017-14 Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch  Tiêm Medochemie Ltd. - Factory C Síp Lọ               8,000            184,000.00               1 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           68 Cefoperazon + sulbactam Cefopefast-S 2000 1g + 1g VD-35453-21 Bột pha tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ             10,000              78,500.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU
           69 Cefotaxim CEFOVIDI 1g VD-31975-19 thuốc bột Tiêm Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương Việt Nam lọ               2,000                5,250.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
           70 Cefoxitin Cefoxitin Panpharma 2g 2g VN-21111-18 Bột pha tiêm Tiêm Panpharma Pháp Lọ                  300           228,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỰ ĐỨC
            71 Ceftazidim POXIMVID 1g VD-19491-13 thuốc bột tiêm Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương Việt Nam lọ             30,000                9,765.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
           72 Ceftriaxon Ceftriaxone 1g  1g  VD-24797-16 Bột pha tiêm  Tiêm  Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Lọ             12,000                6,442.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
           73 Ceftriaxon Ceftriaxone 2000 2000 mg VD-19450-13 Thuốc bột pha tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ               6,000              50,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS
           74 Cefuroxim Cefcenat 500 500mg VD-32889-19 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco Việt Nam Viên             10,000                2,450.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
           75 Cefuroxim Travinat 500mg 500mg VD-19501-13 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam Viên             23,000                2,498.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
           76 Imipenem + cilastatin* Vicimlastatin 500mg 250mg+250mg VD-28695-18 Thuốc bột pha tiêm Tiêm Công ty cổ phần dược phẩm VCP Việt Nam Lọ               2,000              62,000.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
           77 Piperacilin + tazobactam Tazopelin 4,5g 4g + 0,5g VD-20673-14 Bột pha tiêm Tiêm Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam Lọ               2,600              56,700.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
           78 Amikacin Itamekacin 1000 1g/4ml VD-28606-17 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy Việt Nam Ống               6,000              37,800.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ
           79 Gentamicin GENTAMICIN 80mg/2ml 80mg/2ml VD-25310-16 dung dịch Tiêm Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương Việt Nam ống               1,000                 1,008.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
           80 Metronidazol Metronidazole/Vioser 500mg/100ml VN-22749-21 Dung dịch truyền Tiêm truyền Vioser S.A Parenteral Solutions Industry Hy Lạp Chai                             500 17400 1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
            81 Metronidazol Metronidazol 250mg VD-22175-15 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên               4,000                     132.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           82 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg VD-30407-18 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             18,000                    750.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           83 Ciprofloxacin Proxacin 1% 200mg/20ml VN-15653-12 Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền Tiêm Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A Ba Lan Lọ             14,000            136,000.00               1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH
           84 Ciprofloxacin  Nafloxin Solution For Infusion 200mg/ 100ml  200mg/ 100ml  VN-20713-17 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm Cooper S.A. Pharmaceuticals Hy Lạp Chai               8,000              39,500.00               1 CÔNG TY TNHH DP ĐỨC ANH
           85 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 200mg/ 100ml 200mg/ 100ml VD-34943-21 Dung dịch tiêm truyền  Tiêm Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Lọ               2,000               12,630.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
           86 Ciprofloxacin Quinrox 400/40 400mg/40ml VD-27088-17 Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền Tiêm Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco Việt Nam Lọ               3,000            104,000.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           87 Levofloxacin Kaflovo 500mg VD-33460-19 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             15,000                 1,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
           88 Levofloxacin Goldvoxin 250mg/50ml VN-19111-15 Dung dịch truyền tĩnh mạch Tiêm InfoRLife SA. Thụy Sĩ Túi                  200              89,000.00               1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY
           89 Levofloxacin Levogolds 750mg/150ml VN-18523-14 Dung dịch truyền tĩnh mạch Tiêm InfoRLife SA. Thụy Sĩ Túi               4,000           250,000.00               1 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           90 Levofloxacin Levofloxacin 750mg/150ml 750mg/150ml VD-35192-21 Dung dịch tiêm truyền Tiêm Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm - Nhà máy công nghệ cao Bình Dương Việt Nam Chai               6,000            155,000.00              2 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
            91 Moxifloxacin Moxifloxacin 400mg/250ml 400mg VD-35545-22 Dung dịch tiêm truyền Tiêm Chi nhánh Công ty  CPDP Imexpharm - Nhà máy công nghệ cao Bình Dương Việt Nam Chai                  600           245,000.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
           92 Colistin* Colistin 1 MIU 1MIU VD-35188-21 Bột đông khô pha tiêm Tiêm Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm - Nhà máy công nghệ cao Bình Dương Việt Nam Lọ                  400           330,000.00              2 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           93 Colistin* Colistin 2 MIU 2MIU VD-35189-21 Bột đông khô pha tiêm Tiêm Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm - Nhà máy công nghệ cao Bình Dương Việt Nam Lọ                  400           600,000.00              2 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           94 Vancomycin Voxin 1g VN-20983-18 Bột đông khô để pha dung dịch truyền Tiêm Vianex S.A_Nhà máy C Hy Lạp Lọ               2,000              88,599.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC AN MÔN
           95 Vancomycin Vancomycin 1g  1g  VD-31254-18 Bột đông khô pha tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ                   600              30,300.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
           96 Alfuzosin Xatral XL 10mg 10mg VN-22467-19 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên             20,000                15,291.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
           97 Alfuzosin Prolufo 10mg VN-23223-22 Viên nén bao phim giải phóng chậm Uống Gracure Pharmaceuticals Ltd.  Ấn Độ Viên              10,000                6,200.00              2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH
           98 Alfuzosin Alsiful S.R. Tablets 10mg 10mg VN-22539-20 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd.; 2nd plant Đài Loan Viên             15,000                6,800.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN KHANG
           99 Sắt fumarat + acid folic Femancia 305mg + 350mcg VD-27929-17 Viên nang cứng (đỏ) Uống Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Việt Nam Viên             40,000                    546.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH
          100 Sắt fumarat + acid folic Folihem 310mg + 350mcg VN-19441-15 Viên nén bao phim Uống Remedica Ltd. Síp Viên             12,000                2,250.00               1 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
           101 Enoxaparin (natri) Gemapaxane 6000IU/0,6ml 6000IU/0,6ml VN-16313-13  Dung dịch tiêm Tiêm Italfarmaco, S.p.A. Ý Bơm tiêm               2,000              95,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          102 Enoxaparin (natri) Gemapaxane 4000IU/0,4ml 4000IU/0,4ml VN-16312-13 Dung dịch tiêm Tiêm Italfarmaco, S.p.A. Ý Bơm tiêm               2,000              70,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          103 Heparin (natri) Heparine Sodique Panpharma 5000 U.I./ml 25000IU/5ml VN-15617-12 Dung dịch tiêm Tiêm Panpharma GmbH (Tên cũ: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk) Đức Lọ               3,000            199,950.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
          104 Heparin (natri) Paringold Injection 25000 IU/ 5ml QLSP-1064-17 Dung dịch tiêm Tiêm JW Pharmaceutical Corporation Hàn Quốc Lọ               2,000            147,000.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA
          105 Phytomenadion (vitamin K1) Vik 1 inj. 10mg/ml VN-21634-18 Dung dich tiêm Tiêm Dai Han Pharm. Co., Ltd. Hàn Quốc ống               1,200                11,000.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG
          106 Tranexamic acid Haemostop 250mg/5ml 250mg/5ml VN-21943-19 Dung dịch tiêm Tiêm PT. Novell Pharmaceutical Laboratories Indonesia Ống                  100                6,445.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          107 Albumin Albutein 25% x 50ml 25% x 50ml VN-16274-13 Dung dịch truyền tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch Grifols Biologicals LLC Mỹ Chai                  200           849,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          108 Erythropoietin alpha BINOCRIT 2000IU/ml QLSP-911-16 Dung dịch tiêm đóng sẵn trong bơm tiêm Tiêm IDT BiologikaGmbh Đức bơm tiêm                  120           220,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH
          109 Diltiazem Diltiazem Stella 60mg 60mg VD-27522-17  Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             10,000                 1,200.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
           110 Diltiazem Bidizem 60 60mg VD-31297-18 Viên nén Uống Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam viên           160,000                     651.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
            111 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) NITROMINT 0,08g (trong 10g khí dung) VN-20270-17  Khí dung Phun mù Egis Pharmaceuticals Private Limited company  Hungary Lọ                  200            150,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
           112 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml 10mg VN-18845-15 Dung dịch tiêm Tiêm Siegfried Hameln GmbH Đức Ống               7,000              80,283.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
           113 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) Imidu® 60 mg 60mg VD-33887-19 viên nén tác dụng kéo dài Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           150,000                 1,953.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
           114 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) Imidu® 60 mg 60mg VD-33887-19 viên nén tác dụng kéo dài Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           150,000                 1,953.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
           115 Nicorandil Meyericodil 5 5mg VD-34418-20 Viên nén Uống Công ty Liên Doanh Meyer-BPC Việt Nam Viên               3,000                 1,764.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ
           116 Trimetazidin Metazydyna 20mg VN-21630-18 Viên Uống Adamed Pharma S.A. Ba Lan Viên           100,000                 1,800.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG
           117 Trimetazidin Vastec 35 MR 35mg VD-27571-17 viên nén bao phim giải phóng biến đổi Uống CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang Việt Nam viên           300,000                    404.00              2 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
           118 Trimetazidin Vaspycar MR 35 mg VD-24455-16 viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Uống Pymepharco Việt Nam viên           600,000                    345.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
           119 Trimetazidin Vaspycar MR 35mg VD-24455-16 viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Uống Pymepharco Việt Nam viên           500,000                    345.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
          120 Trimetazidin Vastarel OD 80mg 80mg VN3-389-22 Viên nang cứng giải phóng kéo dài Uống Egis Pharmaceuticals PLC - Production site of Körmend H-9900 Körmend Mátyas Király u 65; Egis Pharmaceuticals PLC - Production site of Bökényföld, H-1165 Budapest Bökényföldi út 118-120 Hungary Viên           400,000                 5,410.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
           121 Adenosin triphosphat Adenorythm 3mg/ml VN-22115-19 Dung dịch tiêm tĩnh mạch Tiêm Vianex S.A.- Plant Aʹ Hy Lạp Lọ                    50           850,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN
          122 Adenosin triphosphat BFS-Adenosin 3mg/1ml, lọ 2ml VD-31612-19 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Lọ                  100           800,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
          123 Amiodaron hydroclorid Amiodarona GP 200 mg VN-23269-22 Viên nén Uống Farmalabor Produtos Farmacêuticos, S.A (Fab.) Bồ Đào Nha Viên             30,000                 6,619.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
          124 Amiodaron hydroclorid Amcoda 200 200mg VD-32534-19 Viên nén Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên             30,000                2,590.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
          125 Amiodaron hydroclorid Cordarone 150mg/3ml 150mg/ 3ml VN-20734-17 Dung dịch tiêm Tiêm Sanofi Winthrop Industrie Pháp Ống               2,400              30,048.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
          126 Amiodaron hydroclorid BFS - Amiron 150mg/ 3ml VD-28871-18 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Lọ               1,000              24,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
          127 Propranolol hydroclorid Propranolol 40mg VD-21392-14 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam viên               3,000                    600.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
          128 Amlodipin Kavasdin 5 5mg VD-20761-14 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           100,000                      98.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
          129 Amlodipin Amlodipine Stella 10mg 10mg VD-30105-18 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             30,000                    640.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
          130 Amlodipin Amlodipine Stella 10mg 10mg VD-30105-18 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             50,000                    640.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
           131 Amlodipin + atorvastatin Caduet 5mg; 10mg VN-21933-19 Viên nén bao phim Uống Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Đức Viên               3,000                18,144.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          132 Amlodipin + atorvastatin Amdepin Duo 5mg + 10mg VN-20918-18 Viên nén bao phim Uống Cadila Pharmaceuticals Ltd. Ấn Độ Viên           120,000                3,880.00              2 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          133 Amlodipin + losartan Cozaar XQ 5mg/50mg 5mg + 50mg VN-17524-13  Viên nén bao phim Uống Hanmi Pharm.Co., Ltd,(Paltan site) Hàn Quốc Viên             30,000               10,470.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          134 Amlodipin + losartan Troysar AM 5mg +  50mg VN-23093-22 Viên nén bao phim Uống Troikaa Pharmaceuticals Ltd Ấn Độ Viên           100,000                5,200.00              5 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT
          135 Amlodipin + lisinopril LISONORM 5mg+10mg VN-22644-20 Viên nén Uống Gedeon Richter Plc Hungary Viên           300,000                5,250.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
          136 Amlodipin + indapamid Natrixam 1.5mg/5mg Amlodipin 5mg + Indapamid 1.5mg  VN3-7-17 viên nén giải phóng kiểm soát Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên           200,000                4,987.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          137 Amlodipin + indapamid Natrixam 1.5mg/10mg Amlodipin 10mg + Indapamid 1.5mg  VN3-6-17 viên nén giải phóng kiểm soát Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên           200,000                4,987.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          138 Amlodipin + indapamid + perindopril TRIPLIXAM 5mg/1.25mg/5mg Amlodipin 5mg + Indapamid 1.25mg + Perindipril 5mg VN3-11-17 Viên nén bao phim Uống Servier (Ireland) Industries Ltd Iceland Viên           180,000                8,557.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          139 Amlodipin + indapamid + perindopril TRIPLIXAM 5mg/1.25mg/10mg Amlodipin 10mg + Indapamid 1.25mg + Perindipril 5mg VN3-10-17 Viên nén bao phim Uống Servier (Ireland) Industries Ltd Iceland Viên             90,000                8,557.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          140 Amlodipin + telmisartan Twynsta 40mg + 5mg 5mg + 40mg VN-16589-13 Viên nén Uống M/s Cipla Ltd Ấn Độ Viên             20,000               12,482.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
           141 Amlodipin + valsartan Exforge 5mg + 80mg VN-16344-13 Viên nén bao phim Uống Siegfried Barbera, S.L. Tây Ban Nha Viên             40,000                9,987.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          142 Amlodipin + valsartan Hyvalor plus 5mg + 80mg VD-35617-22 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam viên             10,000                8,600.00              3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY
          143 Amlodipin + valsartan Exforge 10mg + 160mg VN-16342-13 Viên nén bao phim Uống Siegfried Barbera, S.L. Tây Ban Nha Viên               5,000                18,107.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          144 Bisoprolol DIOPOLOL 2.5 2,5mg VN-19499-15 Viên nén Uống Chanelle Medical Ireland Viên        1,500,000                     810.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
          145 Bisoprolol Biscapro 2,5 2,5 mg VD-28288-17 viên nén bao phim Uống Pymepharco Việt Nam viên           500,000                    320.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
          146 Bisoprolol VACOROLOL 2,5 2,5mg VD-34808-20 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên           500,000                     137.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
          147 Bisoprolol Bisostad 5 5mg VD-23337-15 Viên nén bao phim uống Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam viên           300,000                    698.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂY NINH
          148 Bisoprolol SaVi Prolol 5 5mg VD-23656-15 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên           100,000                    368.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
          149 Bisoprolol Bihasal 5 5mg VD-34895-20 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           200,000                    357.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
          150 Bisoprolol + hydroclorothiazid Boreas 2,5mg 6,25mg VD-34138-20 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Việt Nam Viên               3,000                    330.00              4 CÔNG TY CP DP AN THIÊN
           151 Bisoprolol + hydroclorothiazid Bisoplus HCT 5/12.5 5mg + 12.5mg VD-18530-13 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm-Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             20,000                2,400.00               1 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          152 Candesartan Candesartan BluePharma 8mg VN-20392-17 Viên nén Uống Bluepharma-Indústria Farmacêutica, S.A.(Fab.Coimbra) Bồ Đào Nha Viên           200,000                4,500.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
          153 Candesartan Cancetil  8mg VD-21076-14 Viên nén Uống Công ty TNHH DP Shinpoong Daewoo Việt Nam Viên           680,000                    450.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
          154 Candesartan Candekern 16mg Tablet 16mg VN-20455-17  Viên nén Uống Kern Pharma S.L. Tây Ban Nha viên           400,000                6,700.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH
          155 Candesartan Guarente-16 16mg VD-28460-17 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên           200,000                3,990.00              2 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          156 Candesartan Cancetil 16mg VD-21075-14  Viên nén Uống Công ty TNHH DP Shinpoong Daewoo  Việt Nam Viên           600,000                    660.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
          157 Candesartan + hydrochlorothiazid Acantan HTZ 8-12.5 8mg + 12,5mg VD-30299-18 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Việt Nam Viên           600,000                2,982.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH
          158 Candesartan + hydrochlorothiazid CKDCandemore Plus tab. 16/12.5mg 16mg + 12.5mg VN-18626-15 Viên nén Uống Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. Hàn Quốc Viên           400,000                3,900.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIẾN PHÁT
          159 Candesartan + hydrochlorothiazid Cancetil Plus 16mg + 12,5mg VD-21760-14 Viên nén Uống Công ty TNHH DP Shinpoong Daewoo Việt Nam Viên           400,000                 1,350.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
          160 Captopril Hurmat 25 mg 25mg  GC-283-17  Viên nén Uống  Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) Việt Nam  Viên              12,000                    690.00               1 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
           161 Captopril Captopril Stada 25mg 25mg VD-35366-21 Viên nén Uống Nhà máy Stada Việt Nam Việt Nam Viên             43,000                    445.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USS PHARMA
          162 Cilnidipin Atelec Tablets 10 10mg VN-15704-12  Viên nén bao phim Uống EA Pharma Co., Ltd. Nhật Viên           200,000                9,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          163 Cilnidipin Esseil-10 10mg VD-28904-18 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên           100,000                6,500.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT
          164 Enalapril Gygaril 5 5mg VD-18098-12 Viên nén Uống Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên             10,000                    373.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG
          165 Enalapril + hydrochlorothiazid Meyernazid 10mg + 12,5mg  VD-34421-20   Viên nén   Uống  Công ty liên doanh Meyer - BPC Việt Nam  Viên           100,000                 1,533.00              4 CÔNG TY TNHH DP NGUYÊN ANH KHOA
          166 Enalapril + hydrochlorothiazid Apitec 20 - H 20mg + 12,5mg VD-30912-18 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược Apimed Việt Nam Viên           300,000                3,000.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          167 Felodipin Felodipine Stella 5mg retard 5mg VD-26562-17 Viên nén bao phim phóng thích kéo dài Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             13,000                 1,400.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
          168 Indapamid Diuresin SR 1,5mg VN-15794-12 Viên nén bao phim giải phóng kéo dài Uống Polfarmex S.A Ba Lan Viên               6,000                3,050.00               1 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          169 Irbesartan Irbesartan OD DWP 100mg 100mg VD-35223-21 Viên nén phân tán Uống Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên             20,000                 1,995.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN
          170 Irbesartan Irbepro 150 150mg VD-24671-16 Viên nén Uống Công ty TNHH BRV Healthcare  Việt Nam Viên           750,000                2,500.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY CƯỜNG
           171 Irbesartan IHYBES 150 150mg VD-23489-15 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           450,000                    365.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          172 Irbesartan IHYBES 300 300mg VD-25125-16 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên             61,000                    890.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          173 Irbesartan + hydroclorothiazid CoRycardon 150mg + 12,5mg VN-22389-19 Viên nén bao phim Uống Delorbis Pharmaceuticals Ltd. Síp Viên           200,000                 3,108.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN
          174 Irbesartan + hydroclorothiazid Irbelorzed 150/12,5 150mg + 12,5mg VD-27039-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên           250,000                 2,016.00              2 CÔNG TY TNHH DP NGUYÊN ANH KHOA
          175 Irbesartan + hydroclorothiazid Irzinex Plus 150mg + 12,5mg VD-26782-17 Viên Uống Công ty CPDP Cửu Long Việt Nam Viên           200,000                3,465.00              3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG CHÂU
          176 Irbesartan + hydroclorothiazid IHYBES-H 150 150mg + 12,5mg VD-25611-16 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           420,000                     510.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          177 Lercanidipin hydroclorid LERCANIPIN 10 10mg VD-30281-18 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên             10,000                    980.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          178 Lisinopril SaVi Lisinopril 5 5mg VD-24852-16 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên           150,000                    840.00              2 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM PHARMA
          179 Lisinopril AGIMLISIN 5 5mg VD-25118-16 Viên nén Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           150,000                    230.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          180 Lisinopril LISORIL-10 10mg VN-16797-13 Viên nén Uống Ipca Laboratories Ltd Ấn Độ Viên           100,000                  1,100.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN
           181 Lisinopril Lizetric 10mg 10mg VD-26417-17 viên nén uống Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam viên           200,000                 1,864.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ
          182 Lisinopril Tazenase 20mg VN-21369-18 Viên nén Uống Bluepharma - Indústria Farmacêutica, S.A Bồ Đào Nha Viên             30,000                3,600.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG
          183 Lisinopril + hydroclorothiazid UmenoHCT 20/12,5 20mg + 12,5 mg VD-29132-18 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên             52,000                2,562.00              2 CÔNG TY TNHH DP NGUYÊN ANH KHOA
          184 Losartan Nerazzu-25 25mg VD-27447-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên        1,400,000                    455.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
          185 Losartan LOSARTAN 25 25mg VD-32973-19 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên           400,000                      161.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
          186 Losartan Pyzacar 50 mg 50mg VD-26431-17 viên nén bao phim Uống Pymepharco Việt Nam Viên           600,000                  1,120.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
          187 Losartan Losartan 50mg VD-22912-15 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             20,000                    202.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
          188 Losartan  Losar-Denk 100  100mg VN-17418-13 Viên nén bao phim Uống Denk Pharma GmbH & Co.KG Đức Viên             30,000                9,450.00               1 CÔNG TY TNHH DP ĐỨC ANH
          189 Losartan + hydroclorothiazid Colosar - Denk 50/ 12.5 50mg + 12,5mg VN-18888-15 Viên nén bao phim Uống Denk Pharma GmbH & Co.KG Đức Viên           200,000                4,050.00               1 CÔNG TY TNHH DP ĐỨC ANH
          190 Losartan + hydroclorothiazid LOSACAR-H 50mg+12,5mg VN-16146-13 Viên nén bao phim Uống Cadila Healthcare Ltd. Ấn Độ Viên           200,000                    638.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
           191 Losartan + hydroclorothiazid Combizar 50mg + 12,5mg VD-28623-17  Viên bao phim Uống Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên           200,000                 1,470.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          192 Methyldopa DOPEGYT 250mg VN-13124-11 Viên nén bao phim Uống Egis Pharmaceuticals Private Limited company  Hungary Viên             30,000                 1,995.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
          193 Methyldopa AGIDOPA 250mg VD-30201-18 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên             30,000                    545.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          194 Metoprolol succinat Betaloc Zok 25mg 23,75mg (tương đương với 25mg metoprolol tartrat hoặc 19,5mg metoprolol) VN-17243-13 Viên nén phóng thích kéo dài Uống AstraZeneca AB Thụy Điển Viên           800,000                4,389.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          195 Metoprolol Carmotop 25 mg 25mg VN-21529-18 Viên nén Uống S.C. Magistra C & C SRL Romania Viên           200,000                 1,500.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
          196 Metoprolol succinat Betaloc Zok 50mg 47,5mg (tương đương với 50mg metoprolol tartrate hoặc 39mg metoprolol) VN-17244-13 Viên nén phóng thích kéo dài Uống AstraZeneca AB Thụy Điển Viên             20,000                5,490.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          197 Metoprolol Egilok 50mg VN-18891-15 Viên nén Uống Egis Pharmaceuticals Private Limited Company Hungary Viên               5,000                 1,645.00               1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY
          198 Nebivolol Nebicard-2.5 2.5mg VN-21141-18 Viên nén Uống Torrent Pharmaceuticals Ltd. Ấn Độ Viên             50,000                3,570.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NEWSUN
          199 Nebivolol Nebilet 5mg VN-19377-15 Viên nén Uống Berlin Chemie AG Đức Viên           360,000                7,600.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         200 Nebivolol Khouma 5mg VD-21480-14 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên             50,000                 1,250.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
          201 Nebivolol Nebivolol Stella 5mg 5mg VD-23344-15 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             30,000                 1,500.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         202 Nicardipin Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 10mg/10ml VN-19999-16  Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Laboratoire Aguettant Pháp Ống               2,500            124,999.00               1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG
         203 Nicardipin Vincardipin  10mg/10ml  VD-32033-19 Dung dịch tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Ống                   500              84,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         204 Nifedipin Nifedipin T20 retard 20mg VD-24568-16 Viên nén bao phim tác dụng kéo dài Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên           100,000                    540.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         205 Nifedipin Nifedipin Hasan 20 Retard 20mg VD-32593-19 viên nén bao phim tác dụng kéo dài Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           500,000                    504.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT
         206 Nifedipin Fascapin-20 20mg VD-18629-13 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Việt Nam Viên           400,000                    450.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN NAM
         207 Perindopril Coversyl 10mg 10mg VN-17086-13 Viên nén bao phim Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên             33,000                7,084.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         208 Perindopril Cosaten 4mg VD-18905-13  Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Viên             40,000                    740.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
         209 Perindopril Coversyl 5mg 5mg VN-17087-13 Viên nén bao phim Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên           200,000                5,028.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          210 Perindopril + amlodipin Viacoram 3.5mg/2.5mg 3,5mg; 2,5mg VN3-46-18 Viên nén Uống Servier (Ireland) Industries Ltd Iceland Viên           240,000                5,960.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
           211 Perindopril + amlodipin Coveram 5mg/10mg 5mg; 10mg VN-18634-15 Viên nén Uống Servier Ireland Industries Ltd Iceland Viên             20,000                6,589.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          212 Perindopril + amlodipin Coveram 5mg/5mg 5mg; 5mg VN-18635-15 Viên nén Uống Servier Ireland Industries Ltd Iceland Viên           120,000                6,589.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          213 Perindopril + amlodipin Viacoram 7mg/5mg 7mg; 5mg VN3-47-18 Viên nén Uống Servier (Ireland) Industries Ltd Iceland Viên           240,000                6,589.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          214 Perindopril + amlodipin Coveram 10mg/10mg 10mg; 10mg VN-18632-15 Viên nén Uống Servier Ireland Industries Ltd Iceland Viên             20,000                10,123.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          215 Perindopril + indapamid Dorover Plus 4mg+1,25mg 893110002823 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  Việt Nam  Viên                7,000                    609.00              4 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
          216 Perindopril + indapamid Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg 5 mg; 1,25mg VN-18353-14 Viên nén bao phim Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên           170,000                6,500.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          217 Ramipril Ramifix 2,5 2,5mg VD-26253-17 Viên nén Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên             60,000                2,560.00              2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SAGORA
          218 Ramipril Torpace-5 5mg VN-20351-17 Viên nang cứng Uống Torrent Pharmaceuticals Ltd Ấn Độ Viên             30,000                3,200.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
          219 Telmisartan SaVi Telmisartan 40 40mg VD-23008-15 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên             80,000                 1,255.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
         220 Telmisartan Telmisartan 40mg VD-35197-21 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên              30,000                    242.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
          221 Telmisartan Telmisartan OD DWP 40 40mg VD-35746-22 Viên nén phân tán Uống Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên               5,000                  1,491.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN
         222 Telmisartan + hydroclorothiazid Actelsar HCT 40mg/12,5mg 40mg + 12,5mg VN-21654-19 Viên nén Uống Actavis Ltd.  Malta Viên             20,000                8,700.00               1 CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM KIM PHÚC
         223 Telmisartan + hydroclorothiazid Mibetel HCT 40mg + 12,5mg VD-30848-18 Viên nén uống Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm Việt Nam viên           120,000                3,990.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT
         224 Telmisartan + hydroclorothiazid Telsol plus 80mg/12,5mg tablets 80mg+ 12,5mg VN-23032-22 Viên nén Uống Laboratorios Liconsa, S.A. Tây Ban Nha Viên             20,000                15,351.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN NAM
         225 Telmisartan + hydroclorothiazid Telmisartan 80mg and Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets 80mg + 12,5mg VN-22764-21 Viên nén Uống Evertogen Life Sciences Limited Ấn Độ Viên             40,000                 7,791.00              2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG
         226 Telmisartan + hydroclorothiazid Telzid 80/12.5 80mg+ 12,5mg VD-23593-15 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Việt Nam Viên             40,000                 1,239.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN
         227 Valsartan Valsrfast 80 80mg VN-12020-11 Viên nén bao phim Uống KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia Viên             30,000                3,486.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VSK
         228 Valsartan Tabarex 80mg VD-30351-18 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên             60,000                 1,300.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         229 Valsartan VALSGIM 80 80mg VD-23495-15 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           200,000                    695.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         230 Valsartan Valsarfast 160 160mg VN-12019-11 Viên nén bao phim Uống KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia Viên             30,000                6,699.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VSK
          231 Valsartan Hyvalor 160mg 160mg VD-23417-15  Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên             58,000                3,990.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         232 Valsartan VALSGIM 160 160mg VD-23494-15 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên             50,000                  1,100.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         233 Carvedilol Cypdicar 6,25 Tablets 6,25mg VN-18254-14 Viên nén Uống Remedica Ltd. Síp Viên             20,000                 1,698.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT
         234 Carvedilol Karvidil 12,5mg 12,5mg VN-22552-20 Viên nén Uống JSC ʺGrindeksʺ Latvia Viên             38,000                2,950.00               1 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM
         235 Digoxin Digorich 0,25mg VD-22981-15 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú - Chi nhánh nhà máy Usarichpharm Việt Nam Viên           100,000                     618.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
         236 Digoxin Digoxin/Anfarm 0,5mg/ 2ml VN-21737-19 dung dịch tiêm Tiêm Anfarm hellas S.A. Hy Lạp Ống                    50              24,500.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN EUTICAL
         237 Dobutamin Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Injection 12.5mg/ml VN-22334-19 Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền Tiêm Siegfried Hameln GmbH Đức Ống               4,600              79,800.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
         238 Dobutamin Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection 250mg/50ml VN-16187-13 Dung dịch tiêm truyền Tiêm Siegfried Hameln GmbH Đức Lọ               1,500            144,900.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
         239 Ivabradin Bixebra 5mg 5mg VN-22877-21 Viên nén bao phim Uống KRKA, D.D., .Novo Mesto  Slovenia Viên               5,000                7,250.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT
         240 Ivabradin Bixebra 7.5 mg 7,5mg VN-22878-21 Viên nén  bao phim Uống KRKA, D.D.,  . Novo Mesto Slovenia Viên             15,000                9,996.00               1 CÔNG TY TNHH DP VĂN LANG
          241 Acenocoumarol AZENMAROL 1 1mg VD-28825-18 Viên nén Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           900,000                    285.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         242 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) Aspirin Stella 81mg 81mg VD-27517-17  Viên nén bao phim tan trong ruột Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên           250,000                    340.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         243 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) ASPIRIN 81 81mg VD-29659-18 Viên nén bao tan trong ruột  Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           200,000                      68.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         244 Acetylsalicylic acid + clopidogrel Clopirin 75/75 75mg + 75mg VD-36071-22 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma Việt Nam Viên             30,000                 1,770.00              4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN DƯƠNG
         245 Acetylsalicylic acid + clopidogrel Duoplavin 100mg + 75mg VN-22466-19 Viên nén bao phim Uống Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên           220,000              20,828.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         246 Alteplase Actilyse  50mg QLSP-948-16 Bột đông khô và dung môi pha tiêm truyền Tiêm Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Đức Lọ                  440      10,323,588.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         247 Clopidogrel DogrelSaVi 75mg VD-31847-19 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên        2,000,000                    685.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
         248 Clopidogrel Tunadimet 75mg VD-27922-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên        8,000,000                    279.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         249 Clopidogrel Plavix 300mg VN-18879-15 Viên nén bao phim Uống Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên               2,000              54,746.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         250 Dabigatran Pradaxa 110mg 110mg VN-16443-13 Viên nang cứng Uống Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Đức Viên               5,000              30,388.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          251 Dabigatran Pradaxa 150mg 150mg VN-17270-13  Viên nang cứng Uống Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Đức Viên               1,000              30,388.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         252 Rivaroxaban Xarelto 10mg VN-21680-19 Viên nén bao phim Uống Bayer AG Đức Viên               3,000              58,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         253 Rivaroxaban Xarelto 15 mg VN-19013-15 Viên nén bao phim Uống Bayer AG Đức Viên               3,000              58,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         254 Ticagrelor Brilinta 90mg VN-19006-15 Viên nén bao phim Uống AstraZeneca AB Thụy Điển Viên             90,000               15,873.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         255 Atorvastatin Insuact 10 10mg VD-29107-18 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên           320,000                    350.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
         256 Atorvastatin Atorvastatin 10 10mg VD-21312-14 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           200,000                      112.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         257 Atorvastatin Rotacor 20mg 20mg VN-19188-15 Viên nén bao phim Uống Lek Pharmaceuticals d.d Slovenia Viên        2,300,000                 1,450.00               1 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA
         258 Atorvastatin Lipvar 20 20mg VD-29524-18  viên nén Uống CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang Việt Nam viên        1,700,000                    344.00              2 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
         259 Atorvastatin Lipotatin 20mg 20mg VD-24004-15 Viên nén bao phim Uống Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế Việt Nam viên        3,000,000                    450.00              3 CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM KIM PHÚC
         260 Atorvastatin Atorvastatin 20 20mg VD-33343-19 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam Viên        3,000,000                     150.00              4 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
          261 Atorvastatin Zentocor 40mg 40mg VN-20475-17 Viên nén bao phim Uống Pharmathen Internationnal SA Hy Lạp Viên             20,000               10,500.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
         262 Atorvastatin Vaslor-40 40mg VD-28487-17 Viên nén bao phim  Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên           100,000                 1,245.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         263 Atorvastatin Atorvastatin 40 40mg VD-33344-19 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam Viên           200,000                    557.00              4 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
         264 Fenofibrat FATFE 145mg VD-36043-22 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH BRV Healthcare Việt Nam Viên             70,000                 3,120.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT TIẾN
         265 Fenofibrat Fenosup Lidose 160mg VN-17451-13 Viên nang cứng dạng Lidose Uống SMB Technology S.A Bỉ Viên             20,000                5,267.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         266 Fenofibrat Lipanthyl 200M 200mg VN-17205-13 Viên nang cứng Uống Recipharm Fontaine Pháp Viên             40,000                7,053.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         267 Fenofibrat LIPAGIM 200 200mg VD-31571-19 Viên nang cứng Uống Agimexpharm Việt Nam Viên               3,000                    390.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         268 Gemfibrozil Savi Gemfibrozil 600 600mg VD-28033-17 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên             50,000                4,300.00              2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SAGORA
         269 Rosuvastatin Rosuvas Hasan 5 5mg VD-25026-16 viên nén Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           120,000                    840.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT
         270 Rosuvastatin DW-TRA TIMARO 10mg VD-35479-21 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Việt Nam Viên           300,000                     615.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
          271 Rosuvastatin Rosuvastatin 10 10mg VD-35415-21 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam Viên           200,000                    280.00              4 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
         272 Rosuvastatin Carhurol 20 20mg VD-31019-18 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH BRV Healthcare Việt Nam Viên             20,000                    882.00              3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG
         273 Rosuvastatin Rosuvastatin 20 20mg VD-35416-21 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam Viên             70,000                    525.00              4 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
         274 Simvastatin Simvastatin Savi 20 20mg VD-25275-16 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên           200,000                    649.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
         275 Simvastatin AGISIMVA 20 20mg VD-24112-16 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           200,000                    279.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         276 Simvastatin SIMVASTATIN SAVI 40 40mg VD-35519-21 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên             10,000                4,000.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
         277 Nimodipin Nimotop 30mg VN-20232-17 Viên nén bao phim Uống Bayer AG Đức Viên               6,000               16,653.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         278 Iobitridol Xenetix 300 Iodine 30g/100ml (dưới dạng Iobitridol 65,81g/100ml); lọ 50ml VN-16786-13 Dung dịch tiêm Tiêm  Guerbet  Pháp Lọ               2,000           266,750.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         279 Iobitridol Xenetix 300 Iodine 30g/100ml (dưới dạng Iobitridol 65,81g/100ml); lọ 100ml VN-16787-13 Dung dịch tiêm Tiêm  Guerbet  Pháp Lọ                  500           470,450.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         280 Iohexol Omnipaque 647mg/ml (tương đương Iod 300mg/ml) x 100ml VN-20357-17 Dung dịch tiêm Tiêm GE Healthcare Ireland Limited Iceland Chai               2,000            433,310.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          281 Iohexol Omnipaque 755mg/ml (tương đương Iod 350mg/ml) x 100ml VN-20358-17 Dung dịch tiêm Tiêm GE Healthcare Ireland Limited Iceland Chai                  500            609,140.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         282 Cồn 70° ALCOOL 70º Ethanol 96% 43,75ml/60ml VD-31793-19 Cồn thuốc Dùng ngoài  Dùng ngoài  Chi nhánh Cty CPDP  OPC tại Bình Dương - nhà máy DP OPC Việt Nam Chai               3,200              30,975.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
         283 Povidon iodin POVIDONE 10%-90ml VD-17882-12 Dung dịch dùng ngoài Dùng ngoài Agimexpharm Việt Nam Chai               3,200                7,750.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         284 Furosemid Uloviz 40mg VN-22344-19 Viên nén Uống S.C. Slavia Pharm S.R.L Romania Viên           200,000                2,800.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
         285 Furosemid AGIFUROS 40mg VD-27744-17 Viên nén Uống Agimexpharm Việt Nam Viên           800,000                      92.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         286 Furosemid Furosemidum Polpharma 20mg/2ml VN-18406-14 Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch Tiêm Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Ba Lan Ống             10,000                4,400.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT
         287 Furosemid Suopinchon Injection 20mg/2ml VN-13873-11 Thuốc tiêm Tiêm Siu Guan Chem Ind Co., Ltd. Đài Loan ống             30,000                4,200.00              2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY
         288 Furosemid Vinzix 20mg/2ml VD-29913-18 Dung dịch tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc   Việt Nam Ống             40,000                    622.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         289 Spironolacton VEROSPIRON 25mg 25mg VN-16485-13 Viên nén Uống Gedeon Richter Plc Hungary Viên           150,000                 1,900.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
         290 Spironolacton Entacron 25 25mg VD-25261-16 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên           550,000                 1,575.00              2 CÔNG TY TNHH DP NGUYÊN ANH KHOA
          291 Spironolacton Spironolacton 25mg VD-34696-20 Viên nén Uống  Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           300,000                     321.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         292 Aluminum phosphat Phosphalugel 12,38g/gói 20g VN-16964-13 Hỗn dịch uống Uống Pharmatis Pháp Gói             40,000                 3,751.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         293 Aluminum phosphat GEL-APHOS 20%/ 12,38g VD-19312-13 Hỗn dịch uống Uống Agimexpharm Việt Nam Gói               5,000                    990.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         294 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd Mezapulgit 2,5g + 0,3g + 0,2g VD-19362-13 Thuốc bột pha hỗn dịch uống Uống Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam Gói               2,000                 1,575.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN
         295 Guaiazulen + dimethicon DIMAGEL 4mg + 300mg VD-33154-19 Viên nang mềm Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên           110,000                4,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
         296 Guaiazulen + dimethicon Pepsia 4mg/10g + 3000mg/10g VD-20795-14 Thuốc uống dạng gel Uống  Công ty cổ phần dược phẩm OPV Việt Nam Gói           100,000                3,500.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS
         297 Lansoprazol Lansoprazol 30mg VD-21314-14 Viên nang cứng Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           400,000                    296.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         298 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd Gelactive 400 mg +  300 mg VD-31402-18 Hỗn dịch uống Uống Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm Việt Nam gói           162,000                2,394.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
         299 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Dogedogel 400mg + 400mg + 40mg VD-20118-13 Hỗn dịch uống Uống Công ty CP Dược Đồng Nai Việt Nam Gói             24,000                2,500.00              4 CÔNG TY TNHH DP HIỀN MAI
         300 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Apigel-Plus 800mg + 800mg + 80mg/10ml VD-33983-20 Hỗn dịch uống Uống Công ty cổ phần dược Apimed Việt Nam Gói             30,000                3,900.00              4 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM PHARMA
          301 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Grangel 600mg + 599,8mg + 60mg VD-18846-13 Hỗn dịch uống Uống Công ty TNHH DP  Shinpoong Daewoo Việt Nam Gói           122,000                 1,990.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
         302 Omeprazol Kagasdine 20mg VD-33461-19 Viên nang cứng Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           200,000                     130.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         303 Omeprazol Alzole 40mg 40mg VD-35219-21 Viên nang cứng chứa pallet bao tan trong ruột Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam viên           140,000                    292.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
         304 Omeprazol Omevin 40mg VD-25326-16 Thuốc bột đông khô pha tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ             10,000                5,886.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         305 Esomeprazol Stadnex 20 CAP 20mg VD-22345-15  Viên nang cứng Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên           300,000                3,000.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         306 Esomeprazol Vinxium 40mg VD-22552-15 Thuốc tiêm đông khô  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ               2,000                8,338.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         307 Pantoprazol Pantin 40 40mg VN-19184-15 Viên nén bao tan trong ruột Uống Hetero Labs Limited Ấn Độ Viên           200,000                    520.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         308 Pantoprazol SaVi Pantoprazole 40 40mg VD-20248-13 Viên nén bao phim tan trong ruột Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên           800,000                    775.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
         309 Pantoprazol Vintolox 40mg VD-18009-12 Thuốc tiêm bột đông khô  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ                  900                5,780.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
          310 Domperidon Domreme 10mg 529110073023 (VN-19608-16)  Viên nén bao phim Uống Remedica Ltd Síp viên           100,000                 1,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH
           311 Domperidon VACODOMTIUM 10 10mg VD-24921-16 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên           300,000                      58.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
          312 Metoclopramid Elitan 10mg/2ml VN-19239-15 Dung dịch Tiêm Medochemie Ltd - Ampoule Injectable Facility Síp Ống               3,000               14,200.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
          313 Ondansetron Degas  8mg/4ml VD-25534-16 Dung dịch tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Ống                    30               14,700.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
          314 Alverin citrat SPAS-AGI 40mg VD-17379-12 Viên nén Uống Agimexpharm Việt Nam Viên               6,000                      110.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
          315 Hyoscin butylbromid Atithios inj 20mg/1ml VD-31598-19 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Việt Nam Ống                  100                3,650.00              4 CÔNG TY CP DP AN THIÊN
          316 Lactulose Duphalac 10g/15ml VN-20896-18 Dung dịch uống Uống Abbott Biologicals B.V Hà Lan Gói               4,600                2,592.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
          317 Macrogol Forlax 10g (4000) VN-16801-13 Bột pha dung dịch uống Uống Beaufour Ipsen Industrie Pháp Gói               6,000                4,275.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          318 Sorbitol Sorbitol 5g 5g VD-25582-16 Thuốc bột pha dung dịch uống Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Gói             50,000                    448.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
          319 Dioctahedral smectit SMECGIM 3000mg VD-25616-16 Thuốc bột pha hỗn dịch uống Uống Agimexpharm Việt Nam Gói               2,000                3,360.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         320 Lactobacillus acidophilus LACBIOSYN® 10^8 vi sinh sống QLSP-851-15 Bột pha uống Uống Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam Gói             30,000                    756.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
          321 Lactobacillus acidophilus Andonbio 75mg VD-20517-14 Thuốc bột uống Uống Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar-Austrapharm Việt Nam Gói             40,000                 1,290.00              4 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM
         322 Diosmin + hesperidin Venokern 500mg viên nén bao phim 450mg + 50mg VN-21394-18 Viên nén bao phim Uống Kern Pharma S.L. Tây Ban Nha viên           400,000                2,880.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH
         323 Diosmin + hesperidin Dacolfort 450mg + 50mg VD-30231-18 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam Viên           400,000                    765.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
         324 Diosmin + hesperidin Daflon 1000mg 900mg; 100mg VN3-291-20 Viên nén bao phim Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên           200,000                6,320.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         325 Simethicon Espumisan Capsules (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin Chemie AG (Menarini Group); Glienicker Weg 125-12489 Berlin, Germany) 40mg VN-14925-12 viên nang mềm Uống CSSX: Catalent Germany Eberbach GmbH; CSĐG: Berlin Chemie AG (Menarini Group) Đức Viên             30,000                    838.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         326 Silymarin Silymarin VCP 140mg VD-31241-18 Viên nang cứng Uống Công ty cổ phần dược phẩm VCP Việt Nam Viên             40,000                    890.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
         327 Silymarin Silygamma 150mg VN-16542-13 Viên bao đường Uống Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Đức Viên             40,000                3,980.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG
         328 Trimebutin maleat AGITRITINE 200 200mg VD-13753-11 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên               2,000                    565.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         329 Hydrocortison Vinphason 100mg VD-22248-15 Thuốc tiêm bột đông khô  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ               4,000                5,900.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         330 Methyl prednisolon Metilone-4 4mg VD-24518-16 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên             30,000                    640.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
          331 Methyl prednisolon Medsolu 4mg 4mg VD-21349-14  Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình Việt Nam Viên             25,000                    890.00              3 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
         332 Methyl prednisolon Methyl prednisolon 16 16mg VD-20763-14 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             30,000                    802.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         333 Methyl prednisolon Methyl prednisolon 16 16mg VD-20763-14 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên             30,000                    625.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         334 Methyl prednisolon Methylprednisolon Sopharma 40mg VN-19812-16 Bột đông khô pha tiêm Tiêm Sopharma AD Bulgaria Ống               3,000              34,669.00               1 CÔNG TY TNHH DP ĐỨC ANH
         335 Methyl prednisolon Creao Inj. 40mg VN-21439-18 Bột đông khô pha tiêm Tiêm BCWorld Pharm. Co., Ltd Hàn Quốc Lọ               3,000              29,988.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN
         336 Methyl prednisolon Vinsolon 40mg VD-19515-13 Thuốc tiêm bột đông khô  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ               3,000                6,040.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         337 Methyl prednisolon Solu-Medrol 125mg Methylprednisolon VN-15107-12 Bột vô khuẩn pha tiêm Tiêm Pharmacia &  Upjohn Company LLC Mỹ Lọ                  300               75,710.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         338 Prednisolon acetat (natri phosphate) Prednisolone 5mg 5mg VD-24887-16 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam viên               6,000                      90.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
         339 Dapagliflozin Forxiga 10mg VN3-37-18 Viên nén bao phim Uống CSSX: AstraZeneca Pharmaceuticals LP; CSĐG và xuất xưởng lô: AstraZeneca UK Ltd Mỹ Viên             60,000               19,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         340 Dapagliflozin Atiparin 10 10mg 893110053823 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Việt Nam Viên             20,000               16,450.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
          341 Empagliflozin Jardiance 10mg 10mg VN2-605-17  Viên nén bao phim Uống Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co.KG. Đức Viên             50,000              23,072.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         342 Empagliflozin Jardiance 25mg 25mg VN2-606-17  Viên nén bao phim Uống Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co.KG. Đức Viên               1,000              26,533.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         343 Glibenclamid + metformin Hasanbest 500/2.5 2,5mg + 500mg VD-32391-19 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Việt Nam Viên           100,000                 1,820.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT
         344 Glibenclamid + metformin Hasanbest 500/2.5 2,5mg + 500mg VD-32391-19 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Việt Nam Viên             53,000                 1,820.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT
         345 Gliclazid Golddicron 30mg VN-18660-15 Viên nén giảo phóng có kiểm soát Uống Valpharma International S.P.A Ý Viên           200,000                2,625.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
         346 Gliclazid GLY4PAR 30 30mg VN-21429-18 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Inventia Healthcare Limited Ấn Độ Viên           300,000                    540.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
         347 Gliclazid Pyme Diapro MR 30mg VD-22608-15 viên nén phóng thích kéo dài Uống Pymepharco Việt Nam viên           380,000                    275.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
         348 Gliclazid Pyme Diapro MR 30mg VD-22608-15 viên nén phóng thích kéo dài Uống Pymepharco Việt Nam viên           300,000                    275.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
         349 Gliclazid Staclazide 60 MR 60mg VD-29501-18 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 Việt Nam viên           200,000                2,250.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG
         350 Gliclazid Lazibet MR 60 60mg VD-30652-18 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam viên           300,000                    662.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
          351 Glimepirid Diaprid 2 2mg VD-24959-16 viên nén Uống Pymepharco Việt Nam Viên           120,000                 1,045.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
         352 Glimepirid Glimepiride Stella 4mg 4mg 893110049823 (VD-23969-15) Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên           160,000                    940.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         353 Glimepirid + metformin PERGLIM M-2. 2mg + 500mg VN-20807-17 Viên nén phóng thích chậm Uống Inventia Healthcare Limited Ấn Độ Viên           200,000                3,000.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
         354 Glimepirid + metformin Comiaryl 2mg/500mg 2mg + 500mg VD-33885-19 viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên        1,200,000                2,478.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
         355 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài Glargine Basaglar 300U/3ml SP3-1201-20 Dung dịch tiêm Tiêm Lilly France Pháp Bút tiêm               1,500           255,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         356 Insulin người tác dụng nhanh, ngắn Actrapid 1000IU/10ml QLSP-1029-17 Dung dịch tiêm Tiêm Novo Nordisk Production S.A.S Pháp Lọ                  240              57,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         357 Insulin người trộn, hỗn hợp Mixtard 30 FlexPen 300IU/3ml QLSP-1056-17 Hỗn dịch tiêm Tiêm Novo Nordisk Production S.A.S Pháp Bút tiêm             60,000              69,500.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         358 Linagliptin Trajenta 5mg 5mg VN-17273-13 Viên nén bao phim Uống West - Ward Columbus Inc Mỹ Viên               3,000                16,156.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         359 Linagliptin + metformin Trajenta Duo 2,5 mg + 500mg 2,5mg + 500mg VN3-5-16  Viên nén bao phim Uống Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co. KG. Đức Viên               5,000                9,686.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         360 Linagliptin + metformin Trajenta Duo 2,5 mg + 850 mg 2,5mg + 850mg VN2-498-16  Viên nén bao phim Uống Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co. KG. Đức Viên               7,000                9,686.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          361 Metformin Metformin 500mg 500mg VD-33619-19 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam viên           500,000                     165.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
         362 Metformin Métforilex MR 500mg VD-28743-18 Viên nén tác dụng kéo dài Uống Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina Việt Nam Viên           200,000                    758.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C
         363 Metformin Métforilex MR 500mg VD-28743-18 Viên nén tác dụng kéo dài Uống Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina Việt Nam Viên        1,000,000                    758.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y.A.C
         364 Metformin Glucophage XR 750mg 750mg VN-21911-19 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Merck Sante s.a.s Pháp Viên           300,000                3,677.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         365 Metformin Fordia MR 750mg 750mg VD-30179-18  Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Uống Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên             30,000                  1,019.00              3 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         366 Metformin Fordia MR 750mg 750mg VD-30179-18 Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Uống Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên             50,000                  1,019.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         367 Metformin Metformin Stella 850mg 850mg VD-26565-17  Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên           150,000                    700.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         368 Metformin Metsav 850 850mg VD-25264-16 Viên nén bao phim Uống Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên           600,000                    465.00              2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI
         369 Metformin Metformin 1000mg VD-31992-19 Viên bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Việt Nam viên           200,000                    504.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM
         370 Metformin DH-Metglu XR 1000 1000mg VD-27507-17 viên nén phóng thích kéo dài Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           800,000                 1,638.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
          371 Vildagliptin Galvus 50mg VN-19290-15 Viên nén Uống Siegfried Barbera, S.L. Tây Ban Nha Viên               7,000                8,225.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         372 Vildagliptin + metformin Galvus Met 50mg/500mg 50mg+500mg VN-19292-15 Viên nén bao phim Uống Novartis Pharma Produktions GmbH Đức Viên             10,000                9,274.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         373 Vildagliptin + metformin Galvus Met 50mg/850mg 50mg+850mg VN-19293-15 Viên nén bao phim Uống Novartis Pharma Produktions GmbH Đức Viên             13,000                9,274.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         374 Carbimazol Lomazole 5 mg VD-24661-16 Viên nén Uống Công ty Cổ Phần US Pharma USA Việt Nam Viên             40,000                    525.00              4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN CHÍ
         375 Eperison Ryzonal 50mg VD-27451-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên             15,000                    457.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         376 Betahistin Divaser 8mg VD-28453-17 Viên nén  Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên           780,000                    840.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         377 Betahistin Divaser-F 16mg VD-20359-13 Viên nén dài Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên           650,000                    660.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         378 Betahistin Betahistin 16mg VD-34690-20 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên        1,400,000                     172.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         379 Betahistin Betaserc 24mg 24mg VN-21651-19 Viên nén Uống Mylan Laboratories SAS Pháp Viên           420,000                5,962.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         380 Dung dịch lọc máu liên tục (có hoặc không có chống đông bằng citrat; có hoặc không có chứa lactat) Duosol without potassium solution for haemofiltration • 555 ml dung dịch điện giải chứa: Natri clorid 2,34g; Calci clorid dihydrat 1,1g; Magnesi clorid hexahydrat 0,51g; Glucose anhydrous (dưới dạng glucose mono-hydrat) 5,0g• 4445ml dung dịch bicarbonate chứa: Natri clorid 27,47g; Natri hydrocarbonat 15,96g VN-20914-18 Dung dịch dùng để lọc máu Tiêm Truyền B. Braun Avitum AG Đức Túi                          800           630,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
          381 Etifoxin chlohydrat Stresam 50mg VN-21988-19 Viên nang cứng Uống Biocodex Pháp Viên             20,000                3,300.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         382 Rotundin Stilux-60 60mg VD-20340-13 Viên nén Uống Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Việt Nam Viên             12,000                    590.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
         383 Zopiclon Zopin TTN 7,5mg VD-35880-22 Viên nén bao phim Uống Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH) Việt Nam viên               1,000                 1,822.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG
         384 Acid thioctic (Meglumin thioctat) Alfa- Lipogamma 600 Oral 600mg VN-20219-16 Viên nén bao phim Uống Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Đức Viên               5,000               16,800.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG
         385 Sulpirid SULPRAGI 50mg VD-25617-16 Viên nang cứng Uống Agimexpharm Việt Nam Viên             10,000                     175.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         386 Amitriptylin hydroclorid Amitriptylin 25mg VD-26865-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên               1,000                     100.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         387 Acetyl leucin Tanganil 500mg 500mg VN-22534-20 Viên nén Uống Pierre Fabre Medicament Production Pháp Viên             40,000                 4,612.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         388 Acetyl leucin Stadleucin 500mg VD-27543-17 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên             70,000                2,200.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
         389 Acetyl leucin Gikanin 500mg VD-22909-15 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           180,000                    393.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         390 Acetyl leucin Zentanil 500mg/5ml 500mg/5ml VD-33432-19 Dung dịch tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Lọ             30,000               12,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
          391 Choline alfoscerat Gliatilin 1000mg/4ml VN-13244-11 Dung dịch tiêm Tiêm Italfarmaco SPA Ý Ống               5,000              69,300.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         392 Mecobalamin VACONEUROBAL 500 500mcg VD-32680-19 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên           100,000                    375.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
         393 Piracetam Mediacetam 400mg VD-17191-12 Viên nang Uống Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam Viên           500,000                     241.00              4 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
         394 Piracetam Kacetam 800mg VD-34693-20 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam Viên           800,000                    466.00              3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
         395 Piracetam AGICETAM 800 800mg VD-25115-16 Viên nén bao phim Uống Agimexpharm Việt Nam Viên        1,000,000                    335.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         396 Bambuterol Hayex 10mg VD-28462-17 Viên nén  Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú  Việt Nam Viên             50,000                 1,750.00              2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
         397 Bambuterol Bambuterol 10 A.T 10mg VD-25650-16 Viên nén bao phim Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Việt Nam Viên             20,000                     310.00              4 CÔNG TY CP DP AN THIÊN
         398 Budesonid Pulmicort Respules 0,5mg/ml VN-21666-19 Hỗn dịch khí dung dùng để hít Đường hô hấp AstraZeneca AB Thụy Điển Ống             20,000              24,906.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         399 Budesonid + formoterol Symbicort Turbuhaler Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg VN-20379-17 Thuốc bột để hít Dạng hít AstraZeneca AB Thụy Điển Ống                    20            219,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         400 Fenoterol + ipratropium Berodual 10ml 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt VN-17269-13  Dung dịch khí dung Khí dung Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Đức Bình                  250            132,323.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          401 Salbutamol sulfat Ventolin Nebules 5mg/ 2,5ml VN-22568-20 Dung dịch khí dung Đường hô hấp GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. Úc Ống                  200                 8,513.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         402 Salmeterol + fluticason propionat Seretide Evohaler DC 25/125mcg 25mcg + 125mcg VN-21286-18 Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương) Dạng hít Glaxo Wellcome S.A Tây Ban Nha Bình xịt                  200             210,176.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         403 Ambroxol AMBRON TAB 30mg VD-32081-19 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Việt Nam Viên           130,000                      114.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
         404 Bromhexin hydroclorid Bromhexin Actavis 8mg 8mg VN-19552-16  Viên nén Uống Balkanpharma - Dupnitsa AD Bulgaria Viên               2,000                    480.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         405 N-acetylcystein ACECYST 200mg VD-25112-16 Viên nang cứng Uống Agimexpharm Việt Nam Viên             42,000                     195.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
         406 Kali clorid Kalium Chloratum Biomedica 500mg VN-14110-11 Viên nén bao phim Uống Biomedica, spol.s.r.o Czechia Viên             50,000                 1,500.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD
         407 Kali clorid Kali Clorid 500mg VD-33359-19 Viên nén Uống Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Việt Nam Viên           150,000                    700.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
         408 Magnesi aspartat + kali aspartat PANANGIN  140mg + 158mg  VN-21152-18 Viên nén bao phim Uống Gedeon Richter Plc Hungary Viên           150,000                 1,554.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
         409 Magnesi aspartat + kali aspartat MEYERAPAGIL 140mg + 158mg VD-34036-20 Viên nén bao phim Uống Công ty liên doanh Meyer-BPC Việt Nam Viên             15,000                 1,008.00              4 CÔNG TY TNHH SAN TA VIỆT NAM
          410 Acid amin* Amiparen – 5  Mỗi 200ml chứa: L-Tyrosin 0,05g; L-Aspartic acid 0,1g; L-Glutamic acid 0,1g; L-Serin 0,3g; L-methionin 0,39g; L-Histidin   0,5g; L-Prolin 0,5g; L-Threonin 0,57g; L-Phenylalanin 0,7g; L-Isoleucin 0,8g; L-Valine 0,8g; L-Alanine 0,8g; L-Arginin 1,05g; L-Leucine 1,4g; Glycine 0,59g; L-Lysine Acetate 1,48g (tương đương L-Lysine 1,05g) ; L- Tryptophan 0,2g; L- Cysteine 0,1g. VD-28286-17 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam  Việt Nam Chai               3,000              53,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
           411 Acid amin* Neoamiyu (1,5g + 2g + 1,4g + 1g + 1g + + 0,5g + 0,5g + 1,5g + 0,6g + 0,6g + 0,05g + 0,05g + 0,5g + 0,4g + 0,2g + 0,1g + 0,3g)/200ml (6,1%) VN-16106-13 Dung dịch truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Ay Pharmaceuticals Co., Ltd Nhật Túi                  400             116,258.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
          412 Acid amin* Acid Amin 7.2% Mỗi 200ml chứa: L-Tyrosin 0,1g; L-Aspartic acid 0,2g; L-Glutamic acid 0,2g; L-Serine 0,6g; L-Histidin 0,7g; L-Prolin 0,6g; L-Threonin 0,7g; L-Phenylalanin 1g; L-Isoleucin 1,8g; L-Valin 2g; L-Alanin 0,5g; L-Arginin 0,9g; L-Leucin 2,8g; L-Lysin acetat 1,42g; L- Methionin 0,6g; L- Tryptophan 0,5g; L- Cystein 0,2g. VD-28287-17  Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam  Việt Nam Chai               6,000             115,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
          413 Acid amin* Acid Amin 8% Mỗi 200ml chứa: L-Arginin HCl 1,46g; L-Histidin.HCl.H2O 0,64g; L-Methionin 0,2g; L-Phenylalanin 0,2g; L-Threonin 0,9g; L-Valin 1,68g; Glycin 1,8g; L-Lysin HCl 1,52g; L-Tryptophan 0,14g; L-Leucine 2,2g; L-Isoleucin 1,8g; L-Prolin 1,6g; L-Serin 1g; L-Alanin 1,5g; L-Cystein.HCl.H2O 0,08g VD-27298-17 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam  Việt Nam Chai                  300            104,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
          414 Acid amin* Amiparen – 10 Các Axit amin VD-15932-11 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam  Việt Nam Chai               4,000              63,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
          415 Calci clorid Calci clorid 500mg/ 5ml  500mg/ 5ml  VD-22935-15  Dung dịch tiêm  Tiêm  Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Ống               2,000                    843.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN
          416 Glucose Glucose 5% 5%,  500ml VD-35954-22 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm  truyền Công Ty Cổ Phần IVC Việt Nam Chai               5,000                7,035.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VĨNH LONG
          417 Glucose Glucose 30%  30%, 250ml VD-23167-15 Dung dịch tiêm truyền Tiêm truyền Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Chai               3,000               10,878.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          418 Kali clorid Kali Clorid 10% 1g/ 10ml VD-25324-16 Dung dịch tiêm truyền  Tiêm truyền Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Ống             40,000                 1,230.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
          419 Kali clorid Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml 1g/10ml VN-16303-13 Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền Tiêm truyền Laboratoire Aguettant Pháp Ống             60,000                5,500.00               1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG
         420 Magnesi sulfat Magnesi sulfat Kabi 15% 1,5g/10ml VD-19567-13 Dung dịch tiêm Tiêm truyền Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Ống             15,000                2,835.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          421 Manitol Mannitol 20%, 250ml VD-23168-15 Dung dịch tiêm truyền Tiêm truyền Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Chai               1,200               18,900.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
         422 Natri clorid Natri clorid 0,9% 0,9%, 100ml VD-32457-19 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty TNHH Dược Phẩm Allomed Việt Nam Túi             50,000                5,985.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG KHANG
         423 Natri clorid Sodium Chloride 0,9%, 500ml VN-22341-19 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Vioser S.A Parenteral Solutions Industry Hy Lạp Chai             20,000               19,500.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
         424 Natri clorid Natri clorid 0,9% 0,9%, 500ml VD-35956-22 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty Cổ Phần IVC Việt Nam Chai           150,000                 6,153.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG KHANG
         425 Natri clorid Natri clorid 3% 3%, 100ml VD-23170-15 Dung dịch tiêm truyền Tiêm truyền Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam   Việt Nam Chai               3,200                 8,190.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
         426 Nhũ dịch lipid SMOFlipid 20% 20%, 250ml VN-19955-16 Nhũ tương tiêm truyền Tiêm truyền  Fresenius Kabi Austria GmbH Áo Chai                    20            142,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
         427 Natri clorid +- kali clorid + monobasic kali phosphat + natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose Glucolyte -2 Mỗi 500ml chứa: Natri clorid 1,955g; Kali clorid 0,375g; Monobasic kali phosphat 0,68g; Natri acetat.3H2O 0,68g; Magne sulfat.7H2O 0,316g; Kẽm sulfat.7H2O 5,76mg; Dextrose Anhydrous 37,5g VD-25376-16  Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm truyền Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam  Việt Nam Chai               4,000               17,000.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
         428 Ringer lactat Ringer lactate  500ml VD-22591-15 Dung dịch tiêm truyền Tiêm truyền Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Chai               2,000                 7,130.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
         429 Ringer acetat (Ringerfundin) Ringerfundin 500ml 3,4g/500ml + 0,15g/500ml + 0,19g/500ml + 1,64g/500ml + 0,1g/500ml + 0,34g/500ml VN-18747-15 Dung dịch tiêm truyền Tiêm truyền B. Braun Melsungen AG Đức Chai                  600               19,950.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED
         430 Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm 100ml VD-23172-15 Dung môi pha tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Chai               1,200                6,800.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
          431 Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm 500ml VD-23172-15 Dung môi pha tiêm Tiêm Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam Chai                  500                8,400.00              4 LIÊN DANH TÂY NAM - SAPHARCO
         432 Calci carbonat + vitamin D3 Calci D-Hasan 1250mg + 440IU VD-35493-21 viên nén sủi bọt Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           120,000                  1,197.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT
         433 Calci carbonat + vitamin D3 Caldihasan 1250mg + 125IU VD-34896-20 Viên nén Uống Công ty TNHH Hasan - Dermapharm Việt Nam viên           274,000                    840.00              4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
         434 Calci lactat Calcium Lactate 300 Tablets 300mg 6573/QLD-KD Viên nén Uống Remedica Ltd Síp viên             32,000                2,000.00               1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH
         435 Calci lactat A.T Calcium 300 300mg VD-29682-18 Viên nén Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Việt Nam Viên             75,000                    599.00              4 CÔNG TY CP DP AN THIÊN
         436 Calcitriol Usarichcatrol 0,25mcg VD-21192-14 Viên nang mềm Uống Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú - Chi nhánh nhà máy Usarichpharm Việt Nam Viên           120,000                    295.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
         437 Vitamin B1 + B6 + B12 Vinrovit 5000 50mg + 250mg + 5000mcg VD-24344-16 Bột đông khô pha tiêm  Tiêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc  Việt Nam Lọ               3,000                6,780.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
         438 Vitamin B1 + B6 + B12 Vitamin B1-B6-B12 115mg; 115mg; 50mcg VD-18447-13 Viên nang mềm Uống Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam Viên             20,000                    550.00              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
         439 Vitamin B6 + magnesi lactat Magnesi B6 5mg + 470mg VD-30758-18 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam Viên             30,000                     125.00              4 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
         440 Vitamin B12 (cyanocobalamin, hydroxocobalamin) B12 Ankermann 1000mcg VN-22696-20 Viên nén bao đường Uống Artesan Pharma GmbH & Co., KG Đức Viên             10,000                7,000.00               1 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG
          441 Vitamin C CEVIT 500 500mg/5ml VD-23690-15 dung dịch Tiêm Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương Việt Nam ống             10,000                 1,039.50              4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

 

DANH MỤC TRÚNG THẦU MUA SẮM TẬP TRUNG QUỐC GIA 2021 (ĐTTT.03.2021)
(Trích quyết định số 59/QĐ-TTMS ngày 03 tháng 08 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia)
 
TT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Số đăng ký Dạng bào chế Dạng sử dụng Hãng sản xuất Nước sản xuất ĐVT Số
lương
 Giá trúng thầu (có VAT)  Nhóm Nhà thầu
1 Amlodipin AMLODIPINE STELLA 5MG 5mg VD-30106-18 Viên nén Uống Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên       25,056            349 1 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
2 Amoxicilin + Acid Clavulanic Medoclav 1g 875mg + 125mg VN-20557-17 Viên nén bao phim Uống Medochemie Ltd - Factory B Cyprus Viên         5,280         6,800 1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM
3 Atorvastatin Atrox 10 10mg VN-19882-16 Viên nén bao phim Uống Biofarm Sp. zo.o Poland Viên     194,400            900 1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM
4 Cefotaxim Tenamyd-Cefotaxime 1000 1g VD-19443-13 Thuốc bột pha tiêm Tiêm/ truyền Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ         2,000       12,390 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD
5 Ceftazidim Tenamyd-ceftazidime 1000 1g VD-19447-13 Thuốc bột pha tiêm Tiêm/ truyền Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ         9,600       21,525 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD
6 Ceftazidim Ceftazidime 1000 1g VD-19012-13 Thuốc bột pha tiêm Tiêm/ truyền Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ         8,400       14,910 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD
7 Ceftriaxon Poltraxon 1g VN-20334-17 Bột pha tiêm Tiêm/ truyền Pharmaceutical Works Polpharma S.A Ba Lan Lọ         2,400       14,091 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
8 Ceftriaxon Ceftriaxone 1000 1g VD-19010-13 Thuốc bột pha tiêm Tiêm/ truyền Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ         1,560         9,660 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD
9 Ciprofloxacin CIPROBID 400mg VN-20938-18 Dung dịch truyền tĩnh mạch Tiêm/ truyền S.C Informed Fluids S.R.L Romania Túi            120       51,030 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN
10 Clopidogrel Ridlor 75mg VN-17748-14 Viên nén bao phim Uống Pharmathen S.A Greece Viên     386,400         1,048 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
11 Clopidogrel DASARAB 75mg VD-30338-18 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên     666,000            485 2 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
12 Esomeprazol Estor 40mg 40mg VN-18081-14 Viên nén bao tan trong ruột Uống Salutas Pharma GmbH Đức Viên            720       12,150 1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
13 Esomeprazol Solezol 40mg VN-21738-19 Bột đông khô pha dung dịch tiêm/ truyền tĩnh mạch Tiêm/ truyền Anfarm Hellas S.A Hy Lạp Lọ         1,080       38,900 1 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT
14 Irbesartan Hatlop-150 150mg VD-27440-17 Viên nén bao phim Uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên     168,000            855 2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
15 Levofloxacin Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml 500mg VN-21230-18 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Tiêm/ truyền Cooper S.A Pharmaceuticals Hy Lạp Chai            800       63,000 1 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THẾ GIỚI MỚI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EMA
16 Losartan kali Lostad T50 50mg VD-20373-13 Viên nén bao phim Uống Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên     132,000         1,390 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
17 Losartan kali Lipcor 50 50mg VD-22369-15 Viên nén bao phim Uống CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang Việt Nam Viên     308,000            441 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
18 Meropenem Meropenem Kabi 500mg 500mg VN-20246-17 Bột để pha dung dịch tiêm, tiêm truyền Tiêm/ truyền ACS Dobfar S.P.A Ý Lọ            200       48,300 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
19 Meropenem Meropenem Kabi 1g 1g VN-20415-17 Bột để pha dung dịch tiêm, tiêm truyền Tiêm/ truyền ACS Dobfar S.P.A Ý Lọ         1,000       79,830 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
20 Metformin hydroclorid Metglucon 1000 1000mg VN-20288-17 Viên nén bao phim Uống Lek S.A Ba Lan Viên       40,000            898 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
21 Metformin hydroclorid Metformin Stella 1000mg 1000mg VD-27526-17 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên     128,000         1,830 2 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT
22 Metformin hydroclorid Glucophage XR 500mg 500mg VN-22170-19 Viên nén phóng thích kéo dài Uống Merck Sante s.a.s Pháp Viên     240,000         2,338 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
23 Metformin hydroclorid Panfor SR-500 500mg VN-20018-16 Viên nén phóng thích chậm Uống Inventia Healthcare Limited India Viên     160,000         1,200 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
24 Omeprazol Lordin 40mg VN-21404-18 Bột đông khô để pha dung dịch tiêm Tiêm/ truyền CSSX bột đông khô: Vianex S.A.-Plant C'; CSSX dung môi: Vianex S.A.-Plant A' Greece Lọ         2,000       32,361 1 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN
25 Pantoprazol Pavinjec 40mg VN-21751-19 Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm Tiêm/ truyền Demo S.A. Pharmaceutical Industry Greece Lọ         1,200       65,450 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
26 Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol Kabi AD 1g VN-20677-17 Dung dịch tiêm truyền Tiêm/ truyền Fresenius Kabi Deutschland GmbH Đức Lọ            200       16,448 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
27 Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol Ramlepsa 325mg + 37,5mg VN-22238-19 Viên nén bao phim Uống KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia Viên       20,000         4,137 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD
28 Rosuvastatin Chemistatin 20mg 20mg VN-21618-18 Viên nén bao phim Uống Medochemie Ltd - central Factory Cyprus Viên     120,000         2,100 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KIM THIÊN
29 Telmisartan Actelsar 40mg 40mg VN-20899-18 Viên nén Uống Actavis Ltd Malta Viên       40,000         2,586 1 CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

 

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
(Trích quyết định số 67/QĐ-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế )
TT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Số đăng ký Dạng bào chế Dạng sử dụng Hãng sản xuất Nước sản xuất ĐVT Số
lương
 Giá trúng thầu (có VAT)  Nhóm Nhà thầu
1 Ceftriaxone Rocephin 1g I.V 1g VN-17036-13 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền F.Hoffmann-La Roche Ltd. Thụy Sỹ Lọ         3,520            140,416 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 Ciprofloxacin Ciprobay 200 200mg/100ml VN-14008-11 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Bayer Pharma AG Đức Chai        21,600            194,176 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
3 Clopidogrel Plavix 300mg VN-18879-15 Viên Uống Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên         3,200              54,746 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
4 Clopidogrel Plavix 75mg 75mg VN-16229-13 Viên Uống Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên      328,000              16,819 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
5 Perindopril Arginine Coversyl 5mg 5mg VN-17087-13 Viên Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên      734,400               5,028 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
6 Perindopril Arginine Coversyl 10mg 10mg VN-17086-13 Viên Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên        12,000               7,084 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
7 Gliclazide Diamicron MR 30mg VN-20549-17 Viên giải phóng có kiểm soát Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên   1,182,400               2,682 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
8 Gliclazide Diamicron MR 60mg 60mg VN-20796-17 Viên giải phóng có kiểm soát Uống Les Laboratoires Servier Industrie Pháp Viên      264,000               5,126 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
9 Enoxaparin sodium Lovenox 4000 anti-Xa IU/0,4ml (40mg/0,4ml) QLSP-892-15 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Sanofi Winthrop Industrie Pháp Bơm tiêm        13,360              85,381 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
10 Enoxaparin sodium Lovenox 6000 anti-Xa IU/0,6ml (60mg/0,6ml) QLSP-893-15 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Sanofi Winthrop Industrie Pháp Bơm tiêm        15,720            113,163 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
11 Iodine (dưới dạng Iobitridol 65,81g/100ml) Xenetix 300 30g/100ml x 100ml VN-16787-13 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Guerbet Pháp Lọ         1,600            470,450 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
12 Iodine (dưới dạng Iobitridol 76,78g/100ml) Xenetix 350 35g/100ml VN-16789-13 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Guerbet Pháp Lọ            256            615,950 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
13 Iohexol Omnipaque 647mg/ml (tương đương 300mg Iod/ml) x 100ml VN-20357-17 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền GE Healthcare Ireland Limited Ireland Chai         4,640            433,310 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

 

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
(Trích quyết định số 2990/QĐ-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia)
 
TT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Số đăng ký Dạng bào chế Dạng sử dụng Hãng sản xuất Nước sản xuất ĐVT Số
lương
 Giá trúng thầu (có VAT)  Nhóm Nhà thầu
1 Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) Crestor 10mg 10mg VN-18150-14 Viên Uống CSSX: IPR Pharmaceuticals INC; CSĐG: AstraZeneca UK Limited CSSX: Mỹ; CSĐG: Anh Viên 64000 9896 Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
2 Epoetin alfa Eprex 2000 U 2000 IU/0,5ml QLSP-971-16 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm Cilag AG Thụy Sỹ Ống 104 234899 Nhóm 1 Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương
3 Insulin lispro (insulin lispro 50%; insulin lispro protamine 50%) (tương đương 10,5mg) Humalog Mix 50/50 Kwikpen 300U/3ml QLSP-1087-18 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm Lắp ráp, đóng gói bút tiêm: Eli Lilly and Company; Sản xuất ống thuốc: Lilly France. Lắp ráp, đóng gói bút tiêm: Mỹ; Sản xuất ống thuốc: Pháp Bút tiêm 4920 178080 Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
4 Insulin lispro (insulin lispro 25%; insulin lispro protamine 75%) (tương đương 10,5mg) Humalog Mix 75/25 Kwikpen 300U/3ml QLSP-1088-18 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm Lắp ráp, đóng gói bút tiêm: Eli Lilly and Company; Sản xuất ống thuốc: Lilly France. Lắp ráp, đóng gói bút tiêm: Mỹ; Sản xuất ống thuốc: Pháp Bút tiêm 23440 178080 Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
5 Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrate) Meronem 1000mg VN-17831-14 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm CSSX: ACS Dobfar S.P.A; CSĐG: Zambon Switzerland Ltd. CSSX: Ý; CSĐG: Thụy Sỹ Lọ 2080 549947 Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
6 Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrate) Meronem 500mg VN-17832-14 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm CSSX: ACS Dobfar S.P.A; CSĐG: Zambon Switzerland Ltd. CSSX: Ý; CSĐG: Thụy Sỹ Lọ 688 317747 Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

 

DANH MỤC THUỐC ĐÀM PHÁN GIÁ
(Trích quyết định số 3460/QĐ-BYT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế )
                           
TT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Số đăng ký Dạng bào chế Dạng sử dụng Hãng sản xuất Nước sản xuất ĐVT Số
lương
 Giá trúng thầu (có VAT)  Nhóm Nhà thầu
1 Rosuvastatin Crestor 20mg 20mg VN-18151-14 Viên Uống CSSX: IPR Pharmaceuticals INC.; CSĐG: AstraZeneca UK Limited CSSX: Mỹ; CSĐG: Anh Viên     19,200     14,903 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 Insulin aspart biphasic (rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5mg) NovoMix 30 FlexPen 100U/1ml QLSP-1034-17 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Novo Nordisk Production S.A.S Pháp Bút tiêm      7,760   200,508 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
3 Insulin glargine Lantus Solostar 100 đơn vị/1ml QLSP-857-15 Thuốc tiêm/tiêm truyền Tiêm/truyền Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Đức Bút tiêm      2,520   257,145 BDG LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
4 Budesonid; Formoterol fumarate dihydrate Symbicort Turbuhaler (160mcg; 4,5mcg)/liều x 60 liều VN-20379-17 Thuốc hít định liều/ phun mù định liều Hít AstraZeneca AB Thụy Điển Ống           36   219,000 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
5 Salmeterol; Fluticasone propionate Seretide Evohaler DC 25/125mcg (25mcg;125mcg)/liều VN-21286-18 Thuốc hít định liều Hít Glaxo Wellcome S.A Tây Ban Nha Bình xịt         160   210,176 BDG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

 

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
(Trích quyết định số 93/QĐ-TTMS ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia  )
TT Tên hoạt chất Tên thương mại Nồng độ, hàm lượng Số đăng ký Dạng bào chế Dạng sử dụng Hãng sản xuất Nước sản xuất ĐVT Số
lương
 Giá trúng thầu (có VAT)  Nhóm Nhà thầu
1 Cefoxitin(dưới dạng Cefoxitin natri) Cefoxitin Normon 1G Powder And Solvent For Solution For Injection And Infusion 1g VN-21400-18 Bột pha
tiêm
Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch Laboratorios Normon S.A Tây Ban Nha Lọ 960 111,800 N1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Dược Sài Gòn
2 Cefoxitin(dưới dạng Cefoxitin natri) Cefoxitin 1g 1g VD-26841-17  Thuốc bột
 pha tiêm
Tiêm Chi nhánh 3- Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương Việt Nam Lọ 960 54,900 N2 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

TIN TỨC & SỰ KIỆN


tiện íchSƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO