THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ


Nguồn: Ji Man Hong, Da Sol Kim and Min Kim (2021), Hemorrhagic transformation after ischemic stroke: mechanisms and management. Front. Neurol. 12:703258. Doi: 10.3389/fneur.2021.703258 Người dịch: Bs Nguyễn Quốc Phú, Hiệu đính: Bs Bùi Hữu Minh Trí

Nguồn: Yunling Xiao, Ruihai Zhou. Migrating Localized ST-Segment Elevation With Ongoing Chest Pain. JAMA Intern Med 2023 Jul 3. doi: 10.1001/jamainternmed.2023.1723. Người dịch: BS Võ Minh Thư. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí

Nguồn: RJ Sahota, S Lotfollahzadeh, M. Soos. Subclavian Vein Thrombosis In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. Người dịch: BS Mai Diễm My. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí

Nguồn: PF Dequin, F Meziani, JP Quenot, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia. N Engl J Med 2023; 388:1931-1941. DOI: 10.1056/NEJMoa2215145, May 25, 2023 Người dịch: Bs. Bùi Trọng Nhân. Hiệu đính: Bs Bùi Hữu Minh Trí

Nguồn: MY Alsagaff, MJ Al Farabi, A Bakhtiar. Acute Respiratory Distress Following Percutaneous Coronary Intervention of Osteal Occlusion of Left Main Coronary Artery. JAMA Cardiology 2023; 8:617-8. Người dịch: BS Điêu Hoàng Khoa. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí

Nguồn: J. Philip , R. Ambuj, L. Eva, et al. Global Variations in Heart Failure Etiology, Management, and Outcomes. JAMA, 2023 May 16;329(19):1650-1661. Người dịch: BS Thái Trường Nhả. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích