NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2011

holter điện tâm đồ là một phương tiện theo dõi điện tâm đồ liên tục, hữu ích cho việc phát hiện rối loạn nhịp.

tăng huyết áp không trũng qua theo dõi huyết áp 24 giờ được cho là có liên quan tổn thương cơ quan đích.

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích