Thống kê tìm kiếm văn bản


STTCơ quan ban hànhSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgười kýXem
1 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo KQ tự chấm điểm KTBV năm 202301/12/2023ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
2 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo thực hiện cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp30/11/2023ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
3 Bệnh viện tim mạch tỉnh An Giang342/QyĐ-BVTMQuy định V/v trang phục y tế trong Bệnh viện Tim mạch An Giang20/10/2023Bùi Hữu Minh Trí  
4 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo đánh giá chất lượng Quí III-202310/10/2023ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
5 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo đánh giá CTCL BV 06 tháng đầu năm 202304/07/2023ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
6 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo đánh giá CTCL BV Quí I-202310/04/2023ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
7 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangSố: 1148/BBH-BVTMBiên bản tự kiểm tra bệnh viện 202217/11/2022ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
8 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo đánh giá chất lượng Quí III-202210/10/2022ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
9 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo đánh giá chất lượng Quí II-202205/07/2022ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
10 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCCLBV-BVTMBáo cáo đánh giá chất lượng BV quí 1-202205/04/2022ThS.Bs Bùi Hữu Minh Trí  
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp