Thống kê tìm kiếm văn bản


STTCơ quan ban hànhSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgười kýXem
1 Bệnh viện tim mạch tỉnh An Giangsố :173/QĐ-BVTMXét đơn xin nghỉ việc của Bà: Vương Kiều Diễm16/03/2022ThS Bs Bùi Hữu Minh Trí  
2 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBC-BVTMBáo cáo kết quả đánh gia BV an toàn phòng chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp11/01/2022ThS Bs Bùi Hữu Minh Trí  
3 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBC-BVTMHoạt động phòng chống dịch Covid 1911/01/2022ThS Bs Bùi Hữu Minh Trí  
4 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBC-BVTMBáo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng BV năm 202111/01/2022ThS Bs Bùi Hữu Minh Trí  
5 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBB-BVTMBiên bản tự kiểm tra BV năm 202111/01/2022ThS Bs Bùi Hữu Minh Trí  
6 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBB-ĐGCLBVKết quả đánh giá chất lượng BV quí III/202112/10/2021Bs.CK2 Võ Minh Chánh  
7 Bệnh viện tim mạch tỉnh An Giang840/BB-BVTMBiên bản kiểm tra về việc đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 202113/07/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
8 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangBCBáo cáo đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 202106/07/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
9 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangKQKết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện Quí II06/07/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
10 Bệnh viện tim mạch tỉnh An GiangKQKết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện Quí I20/04/2021ThS BS. Bùi Hữu Minh Trí  
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10