Ban GIÁM ĐỐC

 

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

ThS Bs.BÙI HỮU MINH TRÍ

SĐT: 02963.955.049

P.GIÁM ĐỐC 

P.GIÁM ĐỐC

ThS Bs.MAI PHẠM TRUNG HIẾU BSCKII.VÕ MINH CHÁNH
SĐT: 0296.3955.357 SĐT: 02963.854.834

 

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích