Khoa Dinh dưỡng

 

KHOA DINH DƯỠNG


Tập thể Khoa Dinh dưỡng

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

       - Bác sĩ: 01

       - Điều dưỡng: 02

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

BS.TRẦN QUỐC ĐẠT PHỤ TRÁCH KHOA

 

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

       1. Ăn uống của người bệnh rất cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chữa bệnh;
       2. Khoa dinh dưỡng của bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lí chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lí.
       3. Cơ sở của khoa dinh dưỡng được xây dựng theo tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh, thoáng mát, thuận tiện cho việc phục vụ người bệnh.
       4. Tham gia đào tạo cán bộ chuyên khoa, nghiên cứu khoa học về các chế độ dinh dưỡng phục vụ người bệnh.

  

Thực hiện chế độ hợp đồng phục vụ ăn uống cho người bệnh

III.ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA:

 

Phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cho người nhà bệnh nhân

 

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích