KHOA KHÁM BỆNH

 

KHOA KHÁM BỆNH

Điện thoại: 02963.857.857


Tập thể khoa Khám bệnh

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

       - Khoa khám bệnh có tất cả: 28 nhân viên
              + Bác sĩ : 09 (Chuyên khoa II: 01, Chuyên khoa I: 05, Cao học: 01, Đại học: 02);
              + Điều dưỡng: 17 (Cử nhân: 03, Cao đẳng: 03, Trung cấp: 11);
              + Hộ lý : 02

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BSCKI.NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN TRƯỞNG KHOA
BSCKI.TRẦN MẠNH TUÂN PHÓ TRƯỞNG KHOA
CNĐD.NGUYỄN VĂN ĐƯỢC ĐD TRƯỞNG KHOA

II.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1.Khoa khám bệnh là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:

     a.Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

    b.Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

    c.Tổ chức khám sức khoẻ định kì, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.

     d.Tổ chức dây chuyền khám sức khoẻ theo nhiệm vụ được giao.
2.Các trưởng khoa điều trị trong bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh; cử cán bộ chuyên khoa có trình độ chuyên môn kĩ thuật thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, luân phiên 3 đến 6 tháng ra công tác tại khoa khám bệnh
3.Khoa khám bệnh được bố trí một chiều theo quy định, có đủ thiết bị y tế và biên chế phục vụ theo phân hạng của bệnh viện.

III.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

-UBND Tỉnh khen tập thể lao động xuất sắc 3 năm liền ( 2011,2012,2013 ) và nhiều bằng khen, giấy khen của sở y tế; 2 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua, toàn bộ đều đạt lao động tiên tiến.

IV.MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

-Khoa khám bệnh có 05 phòng khám (trong đó có 13 bàn khám nội tim mạch, 01 bàn khám can thiệp mạch vành, 01 bàn khám phẩu thuật tim+tim bẩm sinh), 01 phòng khám cấp cứu nhập viện.

-Khoa thực hiện nhiệm vụ khám bệnh nhân có BHYT và không có BHYT, bệnh nhân được đăng ký khám trong giờ, ngoài giờ, khám theo yêu cầu. Người bệnh chỉ đóng chênh lệch tiền công khám bệnh, xét nghiệm, Xquang, siêu âm..... vẫn được hưởng theo chế độ BHYT.

-Khoa thực hiện thêm nhiệm vụ khám làm hồ sơ nhập viện vào các khoa nội trú của bệnh viện hoặc sàng lọc các bệnh nhân nhập viện không thuộc chuyên khoa tim mạch để chuyển các bệnh nhân đến chuyên khoa thích hợp.

-Tại các phòng khám bệnh của khoa từ khâu tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, x quang, siêu âm, CT scan và điều trị bệnh đều được quản lý bằng hệ thống vi tính.

-Tại khoa khám bệnh mỗi ngày tiếp đón khoảng 500-1000 người bệnh, với hệ thống lấy số tự động người bệnh không phải xếp hàng chờ đợi và được gọi theo thứ tự.

V.NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA:

-Năm 2013: Đánh giá hiệu quả captopril ngậm dưới lưỡi trong cấp cứu tăng huyết áp tại khoa khám bệnh

-Năm 2015: Khảo sát thời gian INR trong khoảng điều trị (TTR) trên bệnh nhân rung nhĩ đang sử dụng thuốc kháng vitamin K ở khoa khám bệnh

-Năm 2016: Khảo sát thời gian INR trong khoảng điều trị (TTR) trên bệnh nhân rung nhĩ đang sử dụng thuốc kháng vitamin K ở khoa khám bệnh.

Tìm kiếm

Thông báo


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích