số liệu hoạt động

 

 

BẢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG QUA CÁC NĂM

 

Số liệu
hoạt động
Năm 2010
 
Năm 2011
 
 
Năm 2012
 
 
Năm 2013
 
 Năm 2014
BH
TP
BH
TP
BH
TP
BH
TP
BH
TP
 
Ngoại trú
23.207
13.131
55.685
8.193
77.319
6.894
134.933
9.574
173.001
10.626
Tổng cộng 36.338 63.878 84.213 144.507 183.627

Tỉ lệ

%

 

Tăng 75% 

so với

năm 2010

Tăng 31.8%

so với

năm 2011

Tăng 71.5%

so với

năm 2012

Tăng 27%

so với

năm 2013

 
Nội trú
3.014
2.754
4.318
1.993
5.298
1.645
9.968
2.285
12.441
2.301
Tổng cộng 5.768 6.311 6.943 12.253 14.742

Tỉ lệ

%

 

Tăng 9.4%

so với

năm 2010

Tăng 10%

so với

năm 2011

Tăng 76.4%

so với

năm 2012

Tăng 20.3%

so với

năm 2013

 

 

 

SỐ LƯỢT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ QUA CÁC NĂM 2010 – 2014

 

SỐ LƯỢT ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ QUA CÁC NĂM 2010 – 2014

 
 

BẢNG SỐ LIỆU THỰC HIỆN CÁC KỸ THUẬT CAO NĂM 2013 - 2014

Các kỹ thuật cao

Số liệu 

Năm 2013

Số liệu 

Năm 2014

Ghi chú
Chụp động mạch vành
103
297

Số cas thực hiện KT cao năm 2014 tăng hơn năm trước 472 cas.
(Tăng 252%)

Chụp và can thiệp ĐMV
83
325
Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn
01
06
Thông tim chẩn đoán
 
01
Bít thông liên nhĩ
 
12
Bít còn ống động mạch
 
06
Nong van động mạch phổi
 
03
Bít thông liên thất
  09
TỔNG CỘNG 187 659

Ghi chú: (Số liệu năm 2013: Từ 17/7/2013 đến 31/12/2013)

 

 

CÁC KỸ THUẬT LÂM SÀNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN

1. Chỉ định thuốc kháng đông trong điều trị rung nhĩ
2. Điều trị tiêu sợi huyết trong NMCT cấp ST chênh lên
3. Sốc điện đồng bộ điều trị rối loạn nhịp tim
4. Thông khí cơ học xâm lấn và không xâm lấn
5. Cấy máy tạo nhịp tạm thời-vĩnh viễn
6. Nong và đặt stent động mạch vành
7. Kỹ thuật đóng ống động mạch qua da (đóng bằng dụng cụ dưới DSA)
9. Kỹ thuật bít lỗ thông liên nhĩ qua da (bít bằng dụng cụ dưới DSA)
10. Kỹ thuật nong van động mạch phổi qua da (nong bằng bóng dưới DSA)
 
 
CÁC KỸ THUẬT CẬN LÂM SÀNG - THĂM DÒ CHỨC NĂNG
ĐANG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN
 
1. Siêu âm tổng quát, Siêu âm tim, Siêu âm tim gắng sức, Siêu âm tim qua thực quản
2. X.quang, CT.Scanner, Chụp mạch vành và thông tim chẩn đoán
3. Các Xét nghiệm: Huyết học, sinh hóa, miễn dịch, đông máu, khí máu động mạch
4. Holter ECG, Holter HA, ECG gắng sức thảm lăn

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

tiện íchThư viện ảnh

thư viện VIDEO