PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Email: ctcl.bvtmag@gmail.com


Hoạt động Quản lý chất lượng - an toàn người bệnh bước đầu triển khai tại Bệnh viện Tim mạch từ đầu năm 2017, đầu tiên là thành lập Tổ quản lý chất lượng trực thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, đến đầu tháng 8 năm 2018 Phòng quản lý chất lượng chính thức được thành lập theo quyết định số 849/QĐ – BVTM ngày 11/7/2018, gồm 3 nhân sự: trưởng phòng, phó trưởng phòng và một nhân viên chuyên trách, với chức năng nhiệm vụ thực hiện theo thông tư 19/2013/TT-BYT.

Hình tập thề Phòng Quản lý chất lượng

I.CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện:

       - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

       - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

       - Làm đầu mối thiết lập Hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

       - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

       - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện;

       - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

       - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

       - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

       - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

II.BAN LÃNH ĐẠO KHOA:

       - Nhân sự có 03 người .Trong đó:

            .Bác sĩ: 01.

            .Điều dưỡng: 02

 

HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

TRƯỞNG PHÒNG

BS CKI. TRẦN THỊ NGỌC MAI

PHÓ PHÒNG

CN ĐD. NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

III.HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

 

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích