THÀNH TÍCH BỆNH VIỆN

 

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH 


 

NĂM

KHEN TẶNG

CÁC CẤP KHEN TẶNG

2006

 Công nhận: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch

Đạt vững mạnh xuất sắc năm 2006

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Thái Hữu Phúc đã ký)

2007

 Công nhận: Chi bộ Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đạt trong sạch vững mạnh năm 2007

 

 Công nhận: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

“Đạt vững mạch xuất sắc năm 2007”

BCH Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

(Bí Thư Nguyễn Văn Xe đã ký)

 

BCH Liên đoàn lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Võ Văn Khanh đã ký)

2008

 Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2008

 

 Công nhận: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch

Đạt thành tích: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2008

 

 Bằng khen: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đạt thành tích: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2008

 

 Công nhận: Chi bộ Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

 Đạt “ Trong sạch vững mạnh: năm 2008

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Lâm Minh Chiếu đã ký)

 

BCH Liên đoàn lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Võ Văn Khanh đã ký)

 

BCH Liên đoàn lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Võ Văn Khanh đã ký)

 

BCH Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Nguyễn Văn Xe đã ký)

2009

 Công nhận: Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đạt chuẩn văn hóa năm 2009

 

 Công nhận: Chi bộ Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đạt: “Trong sạch, Vững mạnh” năm 2009

 

 Công nhận: Chi đoàn Bệnh viện Tim mạch

Đạt thành tích: Đơn vị vững mạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009

 

 Công nhận: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch

Đạt vững mạnh xuất sắc năm 2009

 

 Bằng khen: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch

Đạt thành tích: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2009

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Lâm Minh Chiếu đã ký)

 

BCH Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Nguyễn Văn Xe đã ký)

 

BCH Đoàn khối Dân Chính Đảng

(Bí Thư Tạ Tuấn Linh đã ký)

 

BCH Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Võ Văn Khanh đã ký)

 

BCH Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Võ Văn Khanh đã ký)

2010

 Bằng khen: CBNV Bệnh viện Tim mạch Tỉnh An Giang

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2 năm liền (20092010)

 

 Bằng khen: CBNV Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế năm 2010

 

 

 Bằng khen: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đạt thành tích: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 2010

  

 Giấy khen: Đảng bộ Bệnh viện Tim mạch

Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 20072010

 

 Giấy khen: CBNV Bệnh viện Tim mạch

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Ngành Y tế An Giang 20062010

 

 Giấy khen: Tập thể Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đạt danh hiệu: Bệnh viện xuất sắc năm 2010

 

 Công nhận: Đảng bộ Bệnh viện Tim mạch

 Đạt” Trong sạch vững mạnh” năm 2010

 

 Công nhận: Chi đoàn Bệnh viện Tim mạch

Đạt thành tích: Đơn vị vững mạnh xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Lâm Minh Chiếu đã ký)

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Lâm Minh Chiếu đã ký)

 

 

BCH Liên đoàn lao động tỉnh An Giang

(Chủ tịch Võ Văn Khanh đã ký)

 

BCH Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Nguyễn Văn Xe đã ký)

 

Sở Y tế An Giang

(Giám đốc Từ Quốc Tuấn đã ký)

 

Sở Y tế An Giang

(Giám đốc Từ Quốc Tuấn đã ký)

 

BCH Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Nguyễn Văn Xe đã ký)

 

BCH Đoàn khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Tạ Tuấn Linh đã ký)

2011

 Bằng khen: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạch năm 2011

 

 Công nhận: Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đạt chuẩn văn hóa năm 2011

 

 Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc

Đã có thành tích xuấc sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011

 

 Danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011

BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

(Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã ký)

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Sở Y tế An Giang

(Giám đốc Từ Quốc Tuấn đã ký)

2012

 Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc

Đã có thành tích xuấc sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012

 

 Bằng khen: CBVC Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liên tục (20112012)

 

 Công nhận: Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đạt chuẩn văn hóa năm 2012

 

 Danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

 

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang

(Ông Võ Văn Khanh đã ký)

 

Sở Y tế An Giang

(Giám đốc Từ Quốc Tuấn đã ký)

2013

 Công nhận: Đảng bộ Bệnh viện Tim mạch

Đạt “ Trong sạch, vững mạnh” năm 2013

 

 Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc

Đã có thành tích xuấc sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013

 

 Danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013

 

 Giấu khen: Chi đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch

Đã có nhiều thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013

BCH Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Nguyễn Văn Xe đã ký)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Sở Y tế An Giang

(Giám đốc Từ Quốc Tuấn đã ký)

 

BCH Đoàn khối Dân Chính Đảng

(Bí thư Võ Thị Thủy Tiên đã ký)

2014

 Bằng khen: BCH Đảng bộ Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 

 Giấy khen: Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đã có thành tích chấp hành tốt nghĩa vụ thuế năm 2014

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế tỉnh An Giang

(Ông Đoàn Hữu Phước đã ký)

2015

 Bằng khen: Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đã có thành tích trong triển khai Nghị quyết số 08NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 20112015”

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

2016

 Cờ thi đua xuất sắc

 

 

 Công nhận: Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đạt chuẩn văn hóa 2 năm liền 20152016

 

 Danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Sở Y tế An Giang

(Giám đốc Từ Quốc Tuấn đã ký)

2017

 Bằng khen: Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đã có thành tích trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017

 

 

 Giấy khen: Tập thể Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề: “Giởi việc nước, đảm việc nhà”

 

 

 

 Công nhận: Bệnh viện Tim mạch An Giang

Đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017

 

 Công nhận: Bệnh viện Tim mạch An Giang

Danh hiệu ”Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2017

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

2018

 Bằng khen: Đảng bộ Bệnh viện Tim mạch  Tỉnh An Giang

Đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Vương Bình Thạnh đã ký)

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích