KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Điện thoại: 02963.852.818

Email: cdhabvtmag@gmail.com


Tập thể Khoa Chẩn đoán hình ảnh

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tổng số nhân viên: 14. Trong đó:

     . BS CK1:  02

     . BS ĐHCK: 01

     . BS SIÊU ÂM: 03

     . KTV: 07

     . ĐD: 01

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA
BS CKI.NGUYỄN VIỆT QUANG
KTV TRƯỞNG KHOA
KTV. VÕ NHÂN LỰC

II.LỊCH SỬ:

     - Trung Tâm Tim Mạch An Giang được thành lập 18/11/1991.

     - Phòng chụp x quang qui ước bắt đầu hoạt động  giữa năm 1992 với máy Picker 15 mA (NSX: Mỹ/1962), do KTV Huỳnh Phúc Hậu phụ trách.

    - Phòng siêu âm bắt đầu hoạt động vào cuối năm 1992 với máy siêu âm trắng– en Hitachi.

          . Giai đoạn đầu chủ yếu là siêu âm bụng. Do Bs. Nguyễn Hồng Lạc phụ trách.

          . Từ 03/2003 sau khi Bs. Bùi Hữu Minh Trí học xong lớp siêu âm tim tại Viện Tim TPHCM, siêu âm tim mới thực sự bắt đầu hoạt động mạnh và đi đúng hướng.

     - Phòng CT bắt đầu hoạt động 1998 với máy Siemens 1 lát cắt.

          . Giai đoạn đầu chủ yếu chụp CT sọ não. Do Bs. Huỳnh Quốc Bình phụ trách.

     - Năm 2002 kết hợp 3 bộ phận X quang – CT – Siêu âm lại thành lập khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh. (TK: Bs. Nguyễn Văn Hưng). 

     - Từ 2007 CĐHA đi vào hoạt động ổn định hơn, các bác sĩ được đào tạo theo chuyên khoa (x quang – CT – siêu âm…).

     - 2011 có máy CT 4 lát cắt của Hitachi thay cho máy CT cũ (Siemens).

     - 2018 được trang bị máu CT 128 lát cắt chụp mạch vành và các mạch máu toàn thân.

IV.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

     - Thực hiện chẩn đoán hình ảnh trên các phương tiện:

          . Máy x quang qui ước
          . Máy siêu âm
          . Máy chụp cắt lớp vi tính
     - Tham gia hội chẩn với các khoa lâm sàng.
     - Lược dịch các bài hình ảnh học (từ các trang web hay) về các bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa tim mạch và lão học. Các bài dịch được đưa vào trang web của bệnh viện (phần các chuyên đề) cho các đồng nghiệp tham khảo.
     - Cập nhật kiến thức từ các lớp CME của Hội CĐHA TPHCM.

V.TRANG THIẾT BỊ:

          . Máy Xquang cố định          (Control X 300 mA–USA)

          . Xquang di động                  Kelex                       

          . Siêu âm màu                      (Prosound 4000 Plus ALOKA)

          . Siêu âm màu                      (Prosound α 6 ALOKA)

          . Siêu âm màu                      (HD 11  XE–Phillips)

          . Siêu âm màu                      (ACCUVIX–XG Medison)

          . Siêu âm màu                      (ARIETTA V 60 ALOKA - HITACHI)

          . Siêu âm màu                      (Logiq P3–GE siêu âm tại khoa TMLH)

          . Siêu âm xuyên sọ               (Vasodop 320–ELCAT–Đức)

          . CT 4 lát cắt                         (Hitachi)

          . CT 128 lát cắt                     (GE)

          . DSA                                    (Siemens–Khoa TMCT quản lý)

VI.ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI KHOA:

KTV. Nguyễn Văn Tuấn: điều khiển máy CT4 SlidesHitachi

Bs.Trần Thị Ngọc Mai: siêu âm tim trên máy HD 11  XE–Phillips

KTV. Võ Nhân Lực: vận hành máy X quang cố định Control X 300 mA–USA

Hình ảnh tại buổi họp Giao ban cấp II của khoa

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích