Khoa Dược

 

 

KHOA DƯỢC

Điện thoại: 0296.3.952.321

"Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc về dược cho bệnh nhân; từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh"


Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

Tập thể khoa Dược

1/ Quá trình hình thành

       Khoa Dược bệnh viện Tim mạch An Giang được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2001 theo Quyết định số 51/SYT-TC  do Giám đốc Sở Y tế ký.Thời kỳ đầu khoa chủ yếu làm công tác cấp phát thuốc men, y dụng cụ. Mặc dầu có nhiều khó khăn nhưng khoa đảm bảo tốt công tác phục vụ bệnh nhân. Trước yêu cầu phục vụ bệnh nhân ngày càng tăng và cùng với sự phát triển của Bệnh viện. Khoa càng ngày càng phát triển theo quy mô của Bệnh viện, phát triển cả về số lượng và chất lượng, năm sau cao hơn năm trước.  Việc thực hiện nhiệm vụ của khoa ngày càng được hoàn thiện hơn.

       Đến nay khoa đã có 21 CB –CNV (02 DSCKI, 04 DSĐH, 15 DSTH) được đào tạo một cách cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao. Khoa đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc về việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược trong toàn bệnh viện, được hỗ trợ tốt cho việc cung cấp thuốc men, y dụng cụ và các phương tiện phục vụ cho công tác điều trị cấp cứu trong các năm không để sai sót chuyên môn, kho tàng đảm bảo tốt.

       Hiện nay khoa Dược đang từng bước củng cố theo hướng dẫn của thông tư 22/2011/TT-BYT ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2011 quy định về tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. Hoạt động dược lâm sàng bệnh viện ngày càng được nâng cao, thường xuyên tổ chức tập huấn dược cho điều dưỡng, thông tin thuốc cho bác sĩ và hướng dẫn chăm sóc dược cho bệnh nhân.

2/ Chức năng, nhiệm vụ Khoa dược

2.1. Chức năng của khoa Dược:

       Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2.2. Nhiệm vụ của khoa Dược:

2.2.1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2.2.2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

2.2.3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

2.2.4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    
2.2.5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

2.2.6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

2.2.7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

2.2.8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

2.2.9. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

2.2.10. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

2.2.11. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc). 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA DƯỢC

HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

TRƯỞNG KHOA

DSCKI. Trần Thị Diệu Hiền

PHÓ KHOA

DSCKI. Phan Thị Diễm Trúc

    

    Tập thể Khoa Dược họp giao ban cấp I

3/. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA KHOA DƯỢC

Tổng số nhân viên: 21 (17 biên chế, 04 hợp đồng). Trong đó:

       - Dược sĩ chuyên khoa I: 02;

       - Dược sĩ đại học: 04;

       - Dược sĩ trung học: 15;

Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

       a). Nghiệp vụ dược;

       b). Kho và cấp phát;

       c). Thống kê dược;

       d). Kiểm soát chất lượng thuốc

       e). Dược lâm sàng, thông tin thuốc;       

       f ). Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

 

Thống kê dược                                     Cấp phát thuốc ngoại trú

 

Cấp phát thuốc nội trú

4/. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

     4.1. Năm 2015: Đánh giá sai sót thường gặp trong kê đơn ngoại trú bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2014.

     4.2. Năm 2016: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm Proton tại Khoa Khám Bệnh,Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2015

    4.3. Năm 2017: Đánh giá thực trạng chỉ định ức chế bơm Proton trên bệnh nhân nội trú sử dụng kháng tiểu cầu trước và sau khi tiến hành can thiệp tại Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2017.

5/. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN:

    5.1. Tạo điều kiện cho các dược sĩ được tham gia các khóa chuyên ngành định hướng dược lâm sàng để tiến đến mỗi khoa điều trị có một dược sĩ lâm sàng chuyên trách, cùng đồng hành chia sẽ trách nhiệm về dược với các khoa phòng.

     5.2. Tham mưu tư vấn cho Ban giám đốc xây dựng các quy trình chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc, quy trình giám sát sử dụng đối với các thuốc trong danh mục./.

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích